Back

Anders Samuelsen: “Domstolen er nødt til at være i en position, som sikrer den højest mulige beskyttelse af de fundamentale rettigheder”

Den Parlamentariske Forsamlings session Strasbourg 25. april 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Anders Samuelsen

Anders Samuelsen

Da han i dag henvendte sig til Forsamlingen, understregede Anders Samuelsen, Danmarks udenrigsminister og Formand for ministerkomitéen, betydningen af den politiske erklæring, som blev vedtaget den 13. april i København af de 47 medlemsstater vedrørende fortsat reform af det europæiske menneskerettighedssystem – det danske formandskabs hovedprioritet.

”Københavner-erklæringen gør det tydeligt, at regeringerne, parlamenterne og medlemsstaternes domstole beholder hovedansavaret,” udtalte han.

“Samtidig vil vi forbedre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols evne til at udføre sit arbejde på en mere effektiv og afbalanceret måde, således at den kan sikre den højeste beskyttelse af de fundamentale rettigheder,” sagde han og fremhævede “behovet for øget dialog mellem alle aktørerne om deres respektive opgaver”.

Hr. Samuelsen gennemgik også de begivender, som organiseres inden for rammerne af det danske formandskab, og de resultater, der er opnået vedrørende andre prioriteter, navnlig handicappedes rettigheder, lige muligheder, unges involvering i den demokratiske debat og bekæmpelse af tortur.


Events Events
3 October 2022 Dublin (Farmleigh House) (hybrid - 9 a.m.-5.45 p.m. G.M.T.)

International conference on children’s rights in Dublin

5-7 October 2022 Chania (Crete, Greece)

Cultural Routes Annual Advisory Forum

Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter