Ljudska prava, demokratija, vladavina prava
 

Vijeće Evrope podstiče slobodu izražavanja i slobodu medija, slobodu udruživanja, jednakost i zaštitu manjina. Ono je pokrenulo kampanje o temama kao što su zaštita djece, jezik mržnje na Internetu i prava Roma kao najveće manjine u Evropi. Vijeće Evrope pomaže države članice u borbi protiv korupcije i terorizma i u provođenju neophodnih pravosudnih reformi. Njegova grupa ustavnih eksperata, poznata pod imenom Venecijanska komisija, daje pravne savjete zemljama iz cijelog svijeta.

Vijeće Evrope promovira ljudska prava posredstvom međunarodnih konvencija, kao što su Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja prema ženama i protiv nasilja u porodici i Konvencija o kibernetičkom kriminalu. Ono prati napredovanje članica u ovim oblastima i daje preporuke posredstvom specijaliziranih i nezavisnih organa. Sve države članice Vijeća Evrope su ukinule smrtnu kaznu.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kviz

Vijeće Evrope je odvojena organizacija u odnosu na 27 članica Evropske unije. Nijedna država se nikada nije pridružila Uniji prije nego što je postala članica Vijeća Evrope.

Koliko država članica ima u Vijeću Evrope?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

Netačan odgovor...

Close

Netačan odgovor...

Close

Tačan odgovor!