Generalni sekretar

Na čelu organizacije je generalni sekretar kojeg bira Parlamentarna skupština, a čiji mandat traje pet godina. On je odgovoran za strateško planiranje, smjernice za rad Vijeća Evrope, kao i za budžet. Generalni sekretar vodi i predstavlja organizaciju.
 Website

 

Zamjenika generalnog sekretara takođe bira Parlamentarna skupština, sa mandatom od pet godina, putem odvojenog izbora od onog koji se održava za generalnog sekretara.
 Website

 


Komitet ministara

Ovo je tijelo koje donosi odluke u Vijeću i čine ga ministri vanjskih poslova svake države članice ili stalni diplomatski predstavnici u Strazburu. Komitet ministara odlučuje o politici Vijeća Evrope i odobrava njegov budžet i programske aktivnosti.
 Website


Parlamentarna skupština (PACE)

Parlamentarna skupština se sastoji od 324 članova parlamenata iz 47 država članica; Skupština bira Generalnog sekretara; komesara za ljudska prava i sudije Evropskog suda za ljudska prava; ona obezbjeđuje demokratski forum za debatu i nadgledanje izbora; njeni ministri igraju važnu ulogu u analizi aktuelnih pitanja.
 Website


Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Vijeća Evrope zadužena za jačanje lokalne i regionalne demokracije u svojih 47 država članica. Kongres čine dva vijeća – Vijeće lokalnih vlasti i Vijeće regija – kao i tri komiteta, kroz koje se okuplja 648 izabranih zvaničnika, predstvnika više od 200.000 lokalnih i regionalnih vlasti.
 Website


Evropski sud za ljudska prava

Ovo je stalno pravosudno tijelo koje garantuje svim evropljanima zaštitu prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ono je otvoreno za države i pojedince bez obzira na nacionalnu pripadnost. Četrdeset sedam (47) zemalja Vijeća Evrope su potpisnice Konvencije.
 Website


Komesar za ljudska prava

Komesar za ljudska prava djeluje nezavisno i posebnu pažnju posvećuje kršenju ljudskih prava.
 Website

 


Konferencija MNGO-a

Konferenciju čini oko 400 međunarodnih nevladinih organizacija (MNGO). Ona obezbjeđuje ključne veze između političara i javnosti i posreduje između građanskog društva i Vijeća. Radu Vijeća Evrope u velikoj mjeri doprinosi ekspertiza MNGO-a kao i njihova otvorenost prema građanima Evrope.
 Website


Globalna saradnja

Vijeće Evrope radi u bliskom partnerstvu sa Evropskom zajednicom i sarađuje sa Organizacijom ujedinjenih naroda, Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi i sa brojnim partnerskim zemljama u cijelom svijetu.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Web Content Display Web Content Display
Kviz Kviz

Koja od dole-navedenih zemalja nije članica Vijeća Evrope?

  1. Švajcarska
  2. Ukrajina
  3. Bjelorusija
Close

Netačan odgovor...

Close

Netačan odgovor...

Close

Tačan odgovor!