Organizacija

Vijeće Evrope ima sjedište u Strasburu, u Francuskoj. Zapošljava 2200 osoba i posjeduje spoljašnje kancelarije i kancelarije za vezu sa ostalim međunarodnim organizacijama. Evropski centri za mlade u Strasburu i u Budimpešti nude vidove obrazovanja za mlade o pitanjima demokratije i ljudskih prava.

Zgrade
 

Palata Evrope

Palatu Evrope je projektovao francuski arhitekta Henry Bernard a svečano je otvorena 1977. godine. Palata Evrope je glavna zgrada Vijeća Evrope. Oko ulaza Palate nalaze se zastave svih država članica. Vanjski sloj Palate je mozaik u različitim bojama oslikanim na betonskim stubovima, fasadi prekrivenoj bojama aluminija i ogromnim prozorima konferencijskih dvorana. Ispred Palate je travnjak, na čijem je mjestu nekada bila Palata Evrope - Maison de l’Europe.


  Agora

Agora je najnovije zdanje Vijeća Evrope, a nosi naziv iz stare grčke riječi koja znači otvoreni prostor za zajedničko okupljanje. Svečano je otvorena u aprilu 2008. godine, a projektovale su je arhitektonske firme Art & Build iz Brisela i Denu et Paradon iz Strazbura. Zgrada je spoj savremenog i efikasnog, lijepo uklopljena u životnu sredinu. Iza njene velike emajlirane fasade se nalaze dva atrija, okružena prostorijama za sastanke obloženim predhodno-patiniranim bakrom. Ono što najviše privlači pažnju je konzolni metalni krov na koji su pričvršćena dva solarna dimnjaka, oblikovana tako da omoguće prirodnu ventilaciju atrija.


  Zgrada za ljudska prava

Ovo zdanje je svečano otvoreno 1995. godine, a proteže se duž zavoja rijeke Ill koja protiče kroz Strazbur. Zgrada je jedno od najupečatljivijih dostignuća velikog britanskog arhitekte lorda Richarda Rodgerda, koji je projektovao i Georges-Pompidou centar, Londonsku milenijsku kupolu, kao i zgradu Nacionalne skupštine Velsa. Na zgradi se nalazi mnoštvo simbola (fasada evocira vagu pravde), a koristi savremene materijale (slobodna upotreba stakla predstavlja metaforu za transparentnost). Prednji dio zgrade za ljudska prava čine dvije cilindrične dvorane Evropskog suda za ljudska prava.


  Evropska direkcija za kvalitet ljekova i zdravstvenu zaštitu (EDQM)

Nova zgrada EDQM se nalazi odmah iza Agore. Projektovale su je arhitekte iz Art & Build kompanije iz Brisela i arhitekte iz Denu i Paradon iz Strazbura. Otvorena je u martu 2007. godine. Zavojito staklo i drvena struktura kombinuju modernu estetiku i savremenu funkcionalnost. Sadrži laboratorije, kancelarije, prostorije za sastanke, koje služe organizaciji u njenoj sve većoj ulozi u nadgledanju kvaliteta ljekova u Evropi i izvan nje.


  Evropski centar za mlade

Zgradu su projektovala dvojica norveških arhitekata, Lund i Slaatto. Ova funkcionalna i savremena zgrada je od 1972.godine primila desetine hiljada mladih iz raznih sredina. Nalazi se u blizini Wackena. Ovaj Evropski centar za mlade je izuzetan primjer skandinavske arhitekture, mješavine sirovosti betona i aluminijuma, kojom se postiže nevjerovatan efekat.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Kviz

Gdje se nalazi glavno sjedište Vijeća Evrope?

  1. u Briselu (Belgija)
  2. u Strazburu (Francuska)
  3. u Ženevi (Švajcarska
Close

Netačan odgovor...

Close

Tačan odgovor!

Close

Netačan odgovor...