الاسيت ببليشر الاسيت ببليشر
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب

PAII-T

  • Durée: 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 (36 mois)
  • Budget: €5 556 000 (UE: 90% / CdE: 10%)
  • Mise en oeuvre: Conseil de l'Europe
  • Bénéficiaire final: population tunisienne
عرض محتوى الويب عرض محتوى الويب