Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi, terörizmin sadece suç gelirlerinin aklanmasıyla değil, yasal faaliyetler sonucunda da finanse edilebileceğini dikkate alarak, 1990 yılında kabul edilen sözleşmeyi güncelleyerek genişletmeye karar vermiştir.


Avrupa Konseyi Ekonomik Suçlar ve Yolsuzluk web sayfası