Andorra

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

22 Ocak 1996

Uygulanan dava sayısı*

5

Örnekler

A second chance at justice for Saur Vallnet enterprise denied a fair trial

Saur Vallnet’s lawyer discovered a conflict of interest concerning a judge who decided on the company’s case. The European court ruled that the company was justifiably concerned about the judge’s impartiality. Andorra responded by bringing in new laws allowing national court decisions or judgments to be revised following a Strasbourg ruling finding a violation of the ECHR.

Read more

Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı üzerindeki devlet kontrolünün sona erdirilmesi

Bay Millan davasını Anayasa Mahkemesinde temyiz etmek istemiştir. Ancak yasalar bir devlet kurumunun buna izin vermeyi reddebileceğini amirdir—nitekim reddetmiştir. Dava Strazburg’a taşındığı sırada hükümet, bireylerin hükümetin izni olmaksızın da temyize gidebileceğini kabul etmesiyle davaya çözüm getirmiştir.

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.