Geri

Yargıda makul olmayan gecikmelerle ilgili reformlar

Rumpf/Almanya Davası  | 2010

Yargıda makul olmayan gecikmelerle ilgili reformlar

Ön bilgiler

Almanya’da yargıda aşırı gecikmelerle ilgili onlarca dava Strazburg Mahkemesinin önüne gelmişti.

Bunlara bir örnek de Rüdiger Rumpf davasıydı. Bay Rumpf bir özel güvenlik hizmeti sunuyordu. İşini yürütmesi için çok önemli bir konuda bir idari istek başvurusunda bulundu—bu başvuru daha sonra bir hukuk savaşına yol açacaktı.

Ancak davasının en sonunda reddedilmesi 13 yıl 5 ay sürdü. Davayı kaybetmesi para kaybına neden olurken dava sürecinin uzunluğu ve bundan kaynaklanan belirsizlik de kendisine hatırı sayılır bir zarar verdi.

AİHM kararı

Bay Rumpf’un davasının bu kadar uzun sürmesi için hiçbir neden yoktu. Davanın uzun sürmesi Bay Rumpf’un davasının mahkemece makul bir süre içinde görülmesi hakkını ihlal etmişti.

AİHM Bay Rumpf’un başvurusunu bir test davası olarak belirleyerek konuyla ilgili yapısal bir sorunu tespit etti. Alman yasalarında davaların aşırı uzaması karşısında insanların başvurabileceği -- örneğin davanın süratlendirilmesi veya tazminat ödenmesi gibi bir hukuk yolu bulunmuyordu.

AİHM 70 diğer davada da benzer ihlaller tespit etti.

Müteakip gelişmeler

Bu ve diğer davalar sonucunda 2011 yılında kabul edilen yeni bir yasayla yasal sürecin aşırı uzaması konusu ele alındı. Yasa sayesinde insanlara yargı sürecindeki yavaş ilerleme konusunda şikayette bulunma ve bunun düzeltilmesini isteme şansı verildi. Yasa aynı zamanda gecikmeye son verilmesi talebinde bulunulduktan sonra gecikmenin devam etmesi halinde davacıya tazminat hakkı da sağlıyordu.

Bu ve diğer reformlar sayesinde Almanya’nın aşırı uzun hukuk davalarına ilişkin hukuk yolları konusunda uzun zamandır devam eden yapısal soruna çare bulması mümkün oldu.