Dobro došli u Kompas i ovo revidirano izdanje!

Kompas je prvi put objavljen 2002. godine u okviru programa za obrazovanje mladih o ljudskim pravima Direktorata za mlade i sport Saveta Evrope.

Svrha razvoja programa jeste ta što obrazovanje o ljudskim pravima – koje podrazumeva obrazovne programe i aktivnosti koje se bave promovisanjem jednakosti u oblasti ljudskog dostojanstva – jeste i ostaje od neprocenjivog značaja za oblikovanje dimenzija demokratskog građanstva za sve mlade ljude i za promovisanje kulture univerzalnih ljudskih prava. (Saznaj više)

 

Image: Secretary General of the Council of Europe

Nije dovoljno da deca i mladi jednostavno poštuju ljudska prava. Kako bi se integrisala kultura ljudskih prava i obezbedilo da naši mladi ljudi razumeju kako da pristupe takvim pravima – i kako da ih poštuju, brane i unapređuju – neophodno im je obrazovanje koje odgovara toj svrsi.

Kompas je prvi put objavljen 2002. godine. Od tada najrazličitijim predstavnicima stručne javnosti i akterima iz civilnog društva pruža podršku za uvođenje obrazovanja o ljudskim pravima u živote nebrojenih mladih ljudi u Evropi i širom sveta. Preveden na 31 jezik, odigrao je veoma važnu ulogu u oblikovanju pristupa politikama za mlade koje se zasnivaju na pravima i radu sa mladima. Njime se stvara svest o ljudskim pravima koja osnažuje učenike, prati ih tokom čitavog života i ima potencijal za prenos na buduće generacije. Poenta nije samo učenje, već dugoročno unapređenje demokratskog građanstva.

Od ključnog je značaja kako bi mladi dobili šansu da posmatraju život iz ove perspektive. U svetu koji se brzo menja rasprostranjen je osećaj straha, kojem doprinose dugoročni trendovi i aktuelni događaji. Ovi izazovi mogu da deluju poražavajuće. Ako ih posmatramo iz perspektive ljudskih prava, možemo naći utehu i steći pouzdanje da naša društva mogu da primene etička načela na veoma složene probleme: da ljudi mogu i treba da imaju podršku i zaštitu čak i u najtežim vremenima.

Ta spoznaja predstavlja važan dar.

Verujem da će priručnik Kompas nastaviti da vodi praktičare koji se bave obrazovanjem o ljudskim pravima u njihovom važnom poslu.

 

Marija Pejčinović Burić