English français Slovenščina
Podpora izvajanju modela Barnahus v Sloveniji - faza II Podpora izvajanju modela Barnahus v Sloveniji - faza II

Skupni projekt Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope za podporo pri izvedbi modela Barnahus v Sloveniji – druga faza (2019–2021)

Namen projekta je podpreti Republiko Slovenijo pri vzpostavitvi prve Hiše za otroke po modelu Barnahus, v kateri se bodo v skladu z mednarodnimi smernicami in standardi obravnavali otroci, žrtve kaznivih dejanj.

Projekt se bo izvajal prek številnih dejavnosti, od pregleda politik in zakonodaje, do razvoja medinstitucionalnih strategij, orodij in postopkov, izobraževanja strokovnih delavcev, ki delajo z otroki in z ozaveščanjem javnosti o spolni zlorabi otrok v Sloveniji.

Projekt predstavlja drugo fazo skupnega projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope „Študija izvedljivosti za vzpostavitev modela Barnahus“ (2018–2019) in gradi na njegovih rezultatih.

Barnahus (Hiša za otroke) je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab.

Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni (MDMI) pristop združuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar preprečuje vnovično viktimizacijo otrok, in vsem otrokom nudi usklajen in učinkovit odziv na pravni osnovi. Glavni namen hiše za otroke Barnahus je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.

Projekt se izvaja s finančno podporo Evropske unije prek programa podpore strukturnim reformam v sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (DG REFORM). Izvaja se v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije. Projektni usmerjevalni odbor sestavljajo člani Medresorske delovne skupine za izvajanje projekta »Hiša za otroke« (imenovana na podlagi sklepa vlade leta  2017), ki vključuje predstavnike:

Projekt je namenjen državnim in lokalnim oblastem ter strokovnjakom, ki so v neposrednem stiku z otroki oziroma sodelujejo pri obravnavi primerov spolne zlorabe otrok.

Glavni cilj projekta je nuditi podporo ogroženim otrokom in otrokom, ki so žrtve ali priče spolnega nasilja.

Prikaz spletne vsebine Prikaz spletne vsebine
test