englishfrançaisslovenščina

 Kaj je projekt?

Namen projekta je podpreti Republiko Slovenijo pri vzpostavitvi prve Hiše za otroke po modelu Barnahus, v kateri se bodo v skladu z mednarodnimi smernicami in standardi obravnavali otroci, žrtve kaznivih dejanj.

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije bo to doseženo z nizom aktivnosti, namenjenih pregledu ustreznih zakonov in politik, razvoju medresorskih strategij, orodij in postopkov, usposabljanju strokovnjakov za delo z otroki in ozaveščanju javnosti o otrokovih pravicah. spolne zlorabe v Sloveniji v obdobju 2019-2022.
Projekt je druga faza skupnega projekta EU DG REFORM-CoE »Študija izvedljivosti za vzpostavitev Barnahusa« (2018–2019) in temelji na njegovih rezultatih.

 Kaj je Barnahus?

Barnahus (Hiša za otroke) je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab.

Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni (MDMI) pristop združuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar preprečuje vnovično viktimizacijo otrok, in vsem otrokom nudi usklajen in učinkovit odziv na pravni osnovi. Glavni namen hiše za otroke Barnahus je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.

 News

 Kaj želimo doseči?

Projekt podpira vzpostavitev operativnega in organizacijskega okvira za model Barnahus v skladu z nacionalnimi smernicami za model Barnahus v Republiki Sloveniji (2018) in izvajanje priporočil, ki jih podaja načrt za vzpostavitev, delovanje in vrednotenje modela Barnahus v Republiki Sloveniji (2018).

                    

 Kateri so glavni rezultati projekta?

 S kom sodelujemo ?

Projekt se izvaja s finančno podporo Evropske unije prek programa podpore strukturnim reformam v sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (DG REFORM). Izvaja se v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije. Projektni usmerjevalni odbor sestavljajo člani Medresorske delovne skupine za izvajanje projekta »Hiša za otroke« (imenovana na podlagi sklepa vlade leta  2017), ki vključuje predstavnike:

 Kdo bo imel koristi od projekta?

Projekt je namenjen državnim in lokalnim oblastem ter strokovnjakom, ki so v neposrednem stiku z otroki oziroma sodelujejo pri obravnavi primerov spolne zlorabe otrok.

Glavni cilj projekta je nuditi podporo ogroženim otrokom in otrokom, ki so žrtve ali priče spolnega nasilja.

 Videos

"Keep me safe", Icelandic Barnahus model


Bragi Guðbrandsson’s message at the Project's Closing conference

 

 Follow us