Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

 

Videoclipul este disponibil în mai multe limbi:

Bulgară - Franceză - Greacă - Norvegiană - Poloneză - Rusă - Spaniolă - Ucraineană

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

HELP în 28, finanţat de Uniunea Europeană.

Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului în 28 State Membre ale Uniunii Europene (HELP în 28 de state) susține juriștii din UE în acumularea cunoștințelor și abilităților cum să se refere la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Carta Socială Europeană (CSE).  Mai mult, ei se vor familiariza cu jurisprudența Europeană.  Aceasta la fel consolidează Rețeaua HELP a Instituțiilor Naționale (INI) și Barourile de Avocați (BA) în UE.

Citește mai mult

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

Urmează cursurile HELP online!

Înrolare gratuită la cursuri

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web