HELP sprijină statele membre ale Consiliului Europei în implementarea CEDO la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri (2004)4, din Declarația de la Interlaken din 2010, din Declarația de la Brighton din 2012 și din Declarația de la Brussels din 2015.

Scopul HELP este de a spori capacitatea judecătorilor, avocaților și procurorilor din toate cele 47 de state membre de a aplica CEDO în munca lor zilnică. Într-adevăr, profesioniștii din domeniul juridic, care se află în fruntea protecției drepturilor omului, inclusiv al victimelor, trebuie să beneficieze de formare de înaltă calitate. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că aceştia sunt la curent cu evoluţia constantă a standardelor și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Valoarea adăugată a acesteia este că programele de formare sunt elaborate în funcție de necesități, pentru a satisface nevoile specifice de instruire ale participanților.

Ţările Uniunii Europene (UE) beneficiază de Programul HELP în 28, finanţat de Uniunea Europeană.

HELP este:

  1. Rețeaua institutelor naționale de formare a judecătorilor și procurorilor (NTI) și ai asociațiilor de baruri (BA) din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei;
  2. Platforma e-learning de formare a drepturilor omului;
  3. la formării  a drepturilor omului metodologia.

Reţeaua HELP

 Rețeaua HELP, singura rețea pan-europeană de formare în domeniul drepturilor omului, este compusă din reprezentanți ai institutelor naționale de formare a judecătorilor și procurorilor (NTI) și ai asociațiilor de baruri (BA) din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei .

Rețeaua HELP este însărcinată cu punerea în aplicare a punctului 9.vi din Declarația de la Brighton din 2012 și, în acest sens, are următoarele atribuţii:

  • -promovarea dezvoltării și ameliorării formării inițiale și continue a juriştilor în ceea ce privește standardele CEDO, așa cum sunt interpretate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO);
  • - diseminarea celor mai bune practici și acordarea de consultanță privind programele, materialele de formare și metodologiile de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic, identificând temele prioritare pentru viitoarele activități de formare.

Plarforma de e-learning

O gamă largă de resurse de formare în domeniul CEDO, dezvoltate și colectate în cadrul Programului HELP, sunt disponibile on-line, traduse în limbile naționale ale țărilor beneficiare. Urmărirea jurisprudenței Curții de la Strasbourg, care evoluează rapid și expansiv, devine o adevărată provocare pentru profesioniștii din domeniul juridic. Programul HELP este, de asemenea, o platformă cu ajutorul căreia aceştia vor putea să țină pasul cu evoluțiile jurisprudenței de la Strasbourg, prin actualizări ușor accesibile.

Există două tipuri principale de resurse de formare HELP:
Cursuri de formare la distanţă sunt disponibile pentru grupuri selectate de profesioniști din domeniul juridic care participă la cursuri pilot, moderate de tutori naționali certificați (lista este disponibilă pe website). Lista cursurilor disponibile (inclusiv o descriere a acestora) este disponibilă în catalogul de cursuri.
Resurse de auto-formare sunt disponibile pentru orice utilizator care are un cont pe platformă. Acestea includ manuale de instruire atât privind metodologia şi conceptele cheie CEDO, precum și manuale, programe standard, planuri de curs, prezentări, studii de caz și cursuri de e-learning privind diferitele articole și teme legate de CEDO.

HELP formare metodologia

Metodologia HELP ține cont de presiunea exercitată de lipsa timpului pentru profesioniștii din domeniul dreptului în activitatea zilnică. Valoarea adăugată a acesteia este că programele de formare sunt elaborate în funcție de necesități, pentru a satisface nevoile specifice de instruire ale participanților și ritmul acestora de asimilare, permițând flexibilitatea. Metodologia și resursele HELP sunt utilizate sistematic în toate activitățile de formare ale Consiliului Europei, organizate în statele membre, inclusiv în cadrul programelor comune UE/CoE.

HELP organizează sesiuni de formare a formatorilor, în scopul creșterii gradului de implicare a institutelor naționale de formare.