Întrebări frecvente despre justa despăgubire

În termeni generali, trebuie reţinut că plata sumelor acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu titlu de justă despăgubire, împreună cu eventuala dobândă de întârziere, face parte din executarea  hotărârilor definitive şi deciziilor Curţii. Plata este supravegheată de Comitetul Miniştrilor.

Cuantumul compensaţiei acordate, moneda, beneficiarul, termenul şi locul plăţii, cât şi rata dobânzii de întârziere sunt stabilite în  hotărârea sau decizia Curţii.

Termenii plăţii nu pot fi modificaţi unilteral şi sunt obligatorii pentru ţara respectivă, fără excepţie. Totuşi, în situaţii foarte specifice, au fost acceptaţi, în practică, termeni de plată diferiţi faţă de cei specificaţi în hotărâre, cu acordul părţilor (de exemplu, un alt loc al plăţii, sau o altă monedă).

Pentru orice întrebări sau probleme legate de plata justei despăgubiri acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sau pentru dobânda de întârziere, dacă este cazul, vă rugăm să contactaţi Serviciul pentru Executarea Hotărârilor prin fax (+33 (0)3 88 41 27 93), poştă (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) sau e-mail ([email protected]).

Procedura de urmat pentru obţinerea plăţii justei despăgubiri, acordată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Suma pentru justa despăgubire, acordată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a fost plătită în întregime