Înapoi

https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/republic-of-moldova

Chișinău, Republica Moldova 30 martie 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/republic-of-moldova

În cooperare cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) Consiliul Europei a demarat lucrările privind elaborarea Caietului de sarcini pentru viitorul modul „Contestații electorale” al Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”.

Elaborarea Caietului de sarcini reprezeintă primul pas în edificarea ulterioară a modulului electronic.

Odată ce va fi dezvoltat, modulul va spori capacitățile operaționale ale CEC de a soluționa litigiile electorale într-un mod transparent, automatizat și mai inovator. Totodatăva, acesta va permite atât petiționarului, cât și publicului larg să urmărească online procesul de examinare a contestațiilor electorale.

Caietul de sarcini va fi întocmit în baza prevederilor legale ale Republicii Moldova, precum și analizei și recomandărilor efectuate în 2021 de consultanții Consiliului Europei privind cadrul normative de contestații electorale și în conformitate cu bunele practici electorale.

Această activitate este finanțată și implementată de Proiectul Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicii electorale din Republica Moldova, faza II”.


Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web