Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, Faza a III-a

În Republica Moldova, Consiliul Europei implementează proiectul „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova (IEPRM), Faza a III-a”, ca parte a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. Obiectivul general este sporirea încrederii, credibilității și legitimității față de alegeri și actorii electorali, asigurând sporirea transparenței, incluziunii și integrității proceselor electorale.

 

Obiectivele proiectului

 • Capacitățile și competențele administrațiilor și funcționarilor electorali sunt consolidate pentru a asigura transparența, profesionalismul și corectitudinea proceselor electorale în conformitate cu standardele și bunele practici ale Consiliului Europei;
 • Procesele și practicile electorale sunt mai incluzive și mai participative;
 • Standardele europene în legislația și practica electorală sunt implementate și promovate în continuare, în special pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale Misiunilor Internaționale de Observare a Alegerilor.

 

Grupurile țintă și beneficiarii proiectului:

 • Membrii și Secretariatul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 • Membrii Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
 • Membrii organelor electorale (Consiliile electorale de circumscripție – Birourile electorale de circumscripție)
 • Membrii și Secretariatul Consiliului Electoral Central a Unității Teritorial Administrative Găgăuzia
 • Membrii Consiliului Audiovizualului
 • Asociațiile de lideri tineri
 • Organizațiile societății civile pentru femei
 • Reprezentanții mass-media
 • Membrii sistemului judiciar implicați în soluționarea litigiilor electorale
 • Membrii ai organelor de drept implicate în procesul electoral
 • Observatorii locali
 • ONG-uri/ organizațiile societății civile specializate în drepturile omului și probleme electorale

 

 Beneficiarii finali:

Cetățenii cu drept de vot, organele electorale și societatea civilă.

 

Durata proiectului:

Conform Planului de Acțiune a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Proiectul este împărțit în următoarele etape:

 Martie 2023 - decembrie 2024 (22 luni) - prima parte a proiectului, și

 Ianuarie 2025 – aprilie 2026 (16 luni) - a doua parte a proiectului.

 

Advertisement on the parliamentary elections in November 2014

Through its actions and activities in the Republic of Moldova, our Division contributes to the United Nations’ Sustainable Development Goals 5 and 16 as well as indirectly to a number of others.