Înapoi

Expertiza oferită în digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic

Republic of Moldova 10 February 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertiza oferită în digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic

Consiliul Europei oferă sprijin Grupului de Lucru Interinstituțional (GLI) din cadrul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova (CEC) în procesul elaborării conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot în Republica Moldova.

În cadrul ședinței din 10 februarie 2022 experții Consiliului Europei (CoE) au furnizat GLI standardele și bunele practici ale CoE privind votul electronic. Astfel ei au discutat cum sunt reflectate acestea în Recomandările Comitetului de Miniștri CM/REC(2017)5 cu privire la standardele de votare electronică și CM/REC(2022)10 cu privire la utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesele electorale către statele membre. Participanții, de asemenea, au fost făcute referințe la recomandările din Foaia de pentru implementarea votului prin internet în Republica Moldova.

Experții CoE au abordat mai multe întrebări preliminare cu privire la cadrul legal pentru votul prin internet. Ei s-au concentrat pe aspectele legate de domeniul de aplicare al votului prin internet, fezabilitatea votului la distanță (inclusiv riscurile asociate) și votul multiplu, reconcilierea secretului cu transparența și trasabilitatea, resursele financiare și umane necesare pentru a menține un vot prin internet acceptabil din punct de vedere constituțional etc. În plus, reglementarea votului prin internet a fost discutată din diverse perspective, având în vedere reglementarea ad-hoc, perspectivele de reglementare a legii formale (dreptul constituțional), dar și reglementarea de nivel inferior (cerințe tehnice). Discuția a cupris, de asemenea, subiecte legate de accesibilitate, securitate, evaluarea riscurilor și mecanismele de soluționare a litigiilor.

În următoarele luni, la solicitarea GLI și/sau CEC, se va acorda asistență suplimentară precisă pentru elaborarea conceptului și a planului de acțiune privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic în Republica Moldova.

Această activitate este finanțată și implementată de Proiectul Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, faza II”.

Comunicatul de presă


Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web