Secretara generală

Secretara generală este aleasă de Adunarea Parlamentară pentru un mandat de cinci ani în fruntea Organizației. Ea răspunde de planificarea strategică și conducerea programului de lucru și a bugetului Consiliului. Ea conduce și reprezintă Organizația.
 Website

 

Secretarul general adjunct este de asemenea ales pentru o perioadă de cinci ani de către Adunarea Parlamentară, într-un scrutin separat de cel al alegerii Secretarului general.
 Website

 


Comitetul de Miniștri

Acesta este organismul de decizie al Organizației și este compus din miniștrii afacerilor externe ai fiecărui stat membru, ori din reprezentanții lor diplomatici permanenți la Strasbourg. Comitetul de Miniștri hotărăște politica pe care o urmează Consiliul Europei și aprobă bugetul și programul său de activități.
 Website


Adunarea Parlamentară

Adunarea Parlamentară este compusă din 306 parlamentari din cele 46 de state membre; Adunarea alege Secretarul General, Comisarul pentru Drepturile Omului și judecătorii Curții Europene pentru Drepturile Omului; ea oferă un forum democratic pentru dezbateri și monitorizează alegerile; comitetele sale joacă un rol important în examinarea problemelor actuale.
 Website


Congresul Autorităților Locale și Regionale

Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 46 de state membre. Format din două camere – Camera autorităților locale și Camera regiunilor – și trei comitete, el adună laolaltă 612 de funcționari aleși, reprezentând mai mult de 150.000 de autorități locale și regionale.
 Website


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Acesta este organismul judiciar permanent, care garantează tuturor europenilor drepturile exprimate în Convenția europeană privind drepturile omului. Curtea este deschisă statelor și indivizilor indiferent de naționalitate. Cele 46 de state membre sunt părți la Convenție.
 Website


Comisarul pentru Drepturile Omului

Comisarul pentru Drepturile Omului se ocupă în mod independent de acestea și atrage atenția asupra încălcării lor.
 Website

 


Conferința ONG-urilor

Conferința include circa 400 de Organizații Non-Guvernamentale Internaționale. (INGOs). Ea furnizează legături vitale între politicieni și public și aduce vocea societății civile către Consiliul Europei. Activitatea Consiliului beneficiază în mod substanțial de expertiza ONG-urilor și de contactul lor cu cetățenii europeni.
 Website


Cooperarea mondială

Consiliul Europei conlucrează strâns cu Uniunea Europeană și cooperează cu Națiunile Unite, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu multe ţari partenere din vecinătate şi din lumea întreagă.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Chestionar

Dintre țările de mai jos, care nu este membră a Consiliului Europei?

  1. Elveția
  2. Ucraina
  3. Belarus
Închide

Răspuns greșit...

Închide

Răspuns greșit...

Închide

Răspuns corect!