Gra „Europa – ma znaczenie kwestia wartości” jest dostępna bezpłatnie w formacie PDF, w wersji papierowej i w wersji aplikacji w sieci.

„Europa – ma znaczenie kwestia wartości” w PDF

Pobierz broszurę (17.3 MB)

Pobierz planszę (16.8 MB)

„Europa – ma znaczenie kwestia wartości” wersja papierowa

(zszywana broszura 32×22cm, plakat/plansza w formacie A1)

Zamów „Europa – ma znaczenie kwestia wartości” w wersji papierowej

„Europa – ma znaczenie kwestia wartości” w wersji aplikacji offline

(archiwum zip, bez instalacji, wielojęzyczna. Windows: rozpakuj i kliknij PLAY.bat, lub otwórz index.html przez Firefox. Mac/Linux: otwórz index.html przez Firefox.)

Pobierz archiwum (121.4 MB)