Jeu l'Europe des valeurs en situation

Naučite svoje učenike više o zajedničkim vrijednostima Evrope: slobodi izražavanja, pravednom pravosudnom sistemu, ravnopravnosti polova, ukidanju smrtne kazne, slobodnim izborima i različitosti/nediskriminaciji.

Zabavite se u timskim izazovima, diskutujte i testirajte svoje znanje o demokratiji i ljudskim pravima!

Igrajte onlajn
Kliknite na dugme ispod kako biste pokrenuli onlajn igru "Evropa - Pitanje vrijednosti". Zašto ne biste odmah probali - besplatna je i odmah dostupna. Sve što je potrebno je ažuriran Internet pregledač (Chrome, Firefox 40 i noviji, IE11 / EDGE, Safari ...)  ADSL veza sa najmanjom brzinom protoka od 512 Kbit/s. Nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja, igrajte direktno iz iskačućeg prozora koji se vidi preko cijelog ekrana.

Ova igra dostupna je na brojnim jezicima; možete prelaziti sa jednog jezika na drugi sa početnog ekrana putem ikonice Podešavanja. Možete koristiti i video projektor kako bi u igri lako moglo da učestvuje cijelo odjeljenje. Uživajte u igri!

Pokrenite igru

Kome je ova igra namijenjena?

Ova brošura sadrži informacije o igri sa figuricama i bacanjem kocke za učenike osnovne škole (8-12 godina starosti) i stranice s uputstvima o tome kako se pripremiti za igranje ove igru ​​otkrića, kao i dodatne informacije. Ona odjeljenju omogućava da se uključi u zajedničku rekreativnu aktivnost, dok u isto vrijeme pomaže da se promišlja o ključnim vrijednostima koje omogućavaju ljudima da žive zajedno u društvu.

Iako se igra može se prilagoditi malim grupama od dva ili više igrača, ona je uglavnom osmišljena za korišćenje u školskim odjeljenjima, pod vođstvom nastavnika.

Sadržaj brošure

Štampana brošura sadrži:

  • 1 tablu za igru (A1 format)
  • 48 kartica koje treba isjeći
  • 6 figurica
  • 1 jednu kocka koje prave igrači
  • 1 diplomu koja se može fotokopirati
  • Uputstvo za nastavnike

Na poleđini table nalaze se evropske vrijednosti. Kada se igra završi, tabla se može koristiti kao dekorativni poster ili obrazovno vizuelno pomagalo.

Pitanja u vezi sa igrom?
Galerija fotografija