Otrzymał certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” w 2004 r.

 

Naród żydowski w ciągu minionych tysiącleci wniósł wyjątkowy, trwały wkład w rozwój cywilizacji europejskiej, stając się jej nieodłącznym elementem. Program „Szlaki Kulturowe” to innowacyjny i atrakcyjny sposób na przybliżenie tej niezwykłej historii szerszej grupie odbiorców.

 

Dziedzictwo

Obecne na całym kontynencie dziedzictwo europejskich Żydów to stanowiska archeologiczne, zabytkowe synagogi i cmentarze, łaźnie rytualne, budowle i pomniki, a nawet całe dzielnice. Ponadto na szlaku znajdują się  archiwa i biblioteki oraz wyspecjalizowane muzea badające kulturę Żydów. Pozwala on poznać i docenić obiekty oraz przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym i obrzędach religijnych. Uświadamia również, jak znaczącą rolę w historii Europy odegrali Żydzi.

 

Podróżowanie dzisiaj

Długość poszczególnych tras na szlaku jest zróżnicowana – jedne ograniczają się do wybranej dzielnicy lub miasta, inne przecinają cały region, kraj lub nawet kilka krajów. Dzięki trasom, które krzyżują się na niemal całym kontynencie turysta może zanurzyć się w żydowskiej historii, odbywając wędrówkę w czasie i w przestrzeni. Oferowane są wyczerpujące informacje, także w postaci materiałów drukowanych. Regularnie organizowane są wydarzenia takie jak na przykład Europejski Dzień Kultury Żydowskiej.

Wartości istotne dla Rady Europy

Historia Żydów w dużym stopniu wiąże się z Europą. Choć naznaczona jest migracjami, prześladowaniami i niepewnością, to obfituje również w przykłady wymiany międzykulturowej, humanizmu i czerpania od siebie nawzajem. Szlak ma zatem pokazywać znaczący wkład tradycji żydowskiej w budowanie różnorodności dzięki ożywionemu dialogowi międzykulturowemu.

 

European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, AEPJ
Route Headquarters
68, rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg (LUKSEMBURG)

Sekretariat
Carrer de Sant Llorenç, s/n
ES-17004 Girona (HISZPANIA)
Tel: +34 629 77 84 48
[email protected]

Główne Biuro
Carrer Salomó ben Adret, 6
ES-08002 Barcelona (HISZPANIA)
+34 605 87 92 15
[email protected]
[email protected]

François MOYSE, Przewodniczący
Assumpció HOSTA, Sekretarz Generalna
Victor SORENSSEN, Dyrektor

Oficjalna strona internetowa szlaku
www.jewisheritage.org

Facebook
Jewisheritage

Twitter
@jewisheritage

Instagram
@jewisheritage


With the support of: