Web Content Display Web Content Display

URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards_MK

Стандарди на КСТ

Принципи во однос на постапувањето со лица кои се лишени од слобода во контекст на пандемијата на коронавирусот (Covid-19)

Полиција / Органи за спроведување на законот
Затвори  
Задржување на мигранти
Психијатриски установи
Малолетници
Жени
Отчетност
Web Content Display Web Content Display

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Web Content Display Web Content Display

  

Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display