Aggregatore Risorse Aggregatore Risorse
Indietro

Počeo HELP kurs o zaštiti od diskriminacije za pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Bosni i Hercegovina 08 februara 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
@ Council of Europe

@ Council of Europe

Međunarodni standardi i mehanizmi za suzbijanje diskriminacije, uključujući i standarde nadzornih tijela Vijeća/Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava su sastavni dio kursa učenja na daljinu o zaštiti od diskriminacije za pravosuđe u Bosni i Hercegovini koji je počeo 8. februara 2018.godine, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Kurs je razvijen od strane Vijeća/Savjeta Evrope u okviru Evropskog Programa za edukaciju pravnika o ljudskim pravima – HELP, i cilj kursa je jačanje kapaciteta nosioca pravosudnih funkcija u rješavanju predmeta diskriminacije po različitim osnovima. HELP kurs o zaštiti od diskriminacije se istovremeno provodi za nosioce pravosudnih funkcija, uposlenike Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uposlenike gender institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Evropski program za edukaciju pravnika o ljudskim pravima (HELP) podržava zemlje članice Vijeća/Savjeta Evrope u primjeni Evropske Konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) na nacionalnom nivou. HELP metodologija i izvori se sistematski koriste u svim aktivnostima Vijeća/Savjeta Evrope na razvijanju kapaciteta u primjeni Evropske Konvencije o ljudskim pravima, koje se organizuju u zemljama korisnicama projekata, uključujući i aktivnosti koje se sprovode u okviru zajedničkih programa  Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope.

Pripremni sastanak je u okviru projekta pod nazivom: “Jačanje Institucije ombudsmana za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije“- koji je sastavni dio programa saradnje između  Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope: “Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj”.


Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web

Segui i corsi HELP Online!

Iscrizione gratuita al corso

Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web

Cerca notizie dal 2014?

Prendi il feed di notizie qui!

Visualizzazione Contenuto Web Visualizzazione Contenuto Web