Եվրոպայի խորհուրդ/Եվրոպական միություն

Արևելյան գործընկերության երկրների համար
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ)

Աջակցություն Հայաստանում քրեական արդարադատության համակարգի բարեփոխումներին և պայքար վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ

Սկիզբը` 2015 թ. հուլիս
Տևողությունը` 24 ամիս
Բյուջեն` 500,000 եվրո
Դոնորը` Եվրոպայի խորհուրդ և Եվրոպական միություն
Գործընկերներ` Արդարադատության նախարարություն, Արդարադատության ակադեմիա, Հատուկ քննչական ծառայություն, Քննչական կոմիտե

Ծրագրի նպատակն էր ամրապնդել մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառումը Հայաստանում` խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարի համատեքստում:

Ծրագրի խնդիրն էր նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքականության և գործելակերպի միասնականությանը` ապահովելով օրենսդրական դաշտի և կանոնակարգերի համապատասխանությունը եվրոպական չափանիշներին, ինչպես նաև զարգացնել իրավական ոլորտի մասնագետների և իրավապահ մարմինների կարողությունները:

Ծրագրի նպատակներն էին.

  1. բարելավել քրեական օրենսդրությունը, ինչպես նաև վատ վերաբերմունքի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները` մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշներին համահունչ,
  2. հզորացնել Արդարադատության ակադեմիայի կարողությունները քրեական արդարադատության և մարդու իրավունքների ոլորտում քննիչների վերապատրաստման հարցում,
  3. զարգացնել քննիչների գիտելիքները և հմտությունները քրեական արդարադատության և մարդու իրավունքների ոլորտում, այդ թվում՝ վատ վերաբերմունքի դեպքերի արդյունավետ քննության գործում:
Ծրագրի հրատարակությունները