Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիայի ծառայության զարգացմանը

Սկիզբ՝ 2019 թ հոկտեմբերի 1
Տևողություն՝ 32 ամիս
Բյուջեն` 871,995 եվրո
Դոնորը` Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող գործողությունների 2019-2022 թթ ծրագիր
Գործընկերները` Արդարադատության նախարարություն, Պրոբացիայի պետական ծառայություն

Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցելու տեղական իշխանություններին լիովին հաստատելու պրոբացիայի հասկացությունը պրակտիկայում անհրաժեշտ օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և գործառնական շրջանակի տրամադրման միջոցով, որն էլ կհեշտացնի երկրում պրոբացիայի ծառայության կիրառումը՝ այդպիսով հզորացնելով հանրության անվտանգությունն ու արդարադատության արդար իրականացումը։

Ակնկալվում են փոփոխություններ և՛ ընկալունակության մակարդակում, և՛ գործառնական/օրենսդրական շրջանակներում «Պրոբացիայի մասին Եվրոպայի խորհրդի կանոնների» վերաբերյալ ԵԽ Նախարարների կոմիտեի CM/Rec(2010)1 հանձնարարականին համապատասխանեցման ապահովման նպատակով։

Ծրագիրը հիմնված է նախկինում արված աշխատանքի վրա և հավասարապաես օգուտներ է քաղում քրեակատարողական ոլորտում Եվրոպայի Խորհրդի ինստիտուցիոնալ իմացությունից, ինչպես նաև 2013-2017թթ․ Հայաստանում Եվրոպայի Խորհրդի կողմից իրականացված երկու ծրագրերի շրջանակներում դրված հիմքերից։

Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է․

  1. Հայաստանի պրոբացիայի պետական ծառայության օրենսդրական և գործառնական շրջանակի բարեփոխում
  2. Պրոբացիայի պետական ծառայության անձնակազմի կարողությունների զարգացում՝ ի նպաստ անձնակազմի նոր պարտականությունների պատշաճ իրականացման
  3. Աջակցություն պրոբացիայի ծառայությանը և համայնքային միջոցների օգտագործման անհրաժեշտության հաստատում հիմնական մասնագիտական խմբերի, քաղաքացիական հասարակության և հանրության կողմից