Մարդու իրավունքներ և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում – II-րդ Փուլ

Ծրագրի մեկնարկ՝ 1 հունիսի 2020 թ
Տևողություն՝ 31 ամիս
Բյուջե՝ 630,000 եվրո
Դոնոր՝ Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող 2019-2022 թթ Գործողությունների ծրագիր
Գործընկերներ՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ՀՀ Կառավարության լիազոր ներկայացուցչի գրասենյակ (Կառավարության ներկայացուցիչ), ՀՀ Անվտանգության խորհուրդ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, Արդարադատության ակադեմիա, իրավապահ մարմիններ և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ

 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել զինված ուժերում մարդու իրավունքների, մասնավորապես կին զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությանը և  զինվորական գործերով իրավական գործընթացների արդյունավետության ամրապնդմանը՝ աջակցելով իրավական ակտերի մշակման հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը՝ ի նպաստ Մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-2022 թվականների Ազգային ռազմավարության իրականացման։ Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակը զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության բարձրացումն է՝ Եվրոպայի խորհրդի չափորոշիչներին և հանձնարարականներին համապատասխան:

Ծրագրի ակնկալվող 3 արդյունքերն են

  1. Զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումները արդյունավետորեն կանխարգելելու, քննելու և վերացնելու նպատակով իրավական կարգավորումների և ընթացակարգերի բարելավում, ինչպես նաև զինված ուժերում գենդերային հավասարության և կանանց ինտեգրման վերաբերյալ պետական մարմինների ստանձնած պարտավորությունների կատարման աջակցություն։
  2. Պատկան մարմինների կողմից զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների արդյունավետ քննություն և կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու կարողությունների ամրապնդում, այդ թվում` կանանց և տղամարդկանց լիարժեք և արդյունավետ հավասարության ապահովում։
  3. Զինծառայողների, ներառյալ կանանց խորհուրդների ներկայացուցիչների հմտությունների ամրապնդում՝ զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների, ներառյալ խտրականության հարցերով զբաղվելու նպատակով։ Ուժեղ և համակողմանի առաջնորդության ապահովում՝ գենդերային հավասարության և կանանց ինտեգրման քաղաքականությունը կյանքի կոչելու նպատակով:
  4. Պաշտպանության նախարարության և այլ պատկան  պետական մարմինների հնարավորությունների ու գործիքների բարելավում՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 2020թ․ ռազմական գործողություններից հետո  զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին աջակցություն ցուցաբերելու հարցում
Ծրագրի հրատարակությունները