Առողջապահության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում

Սկիզբ՝ 2019թ. նոյեմբեր 1
Տևողություն՝ 30 ամիս
Բյուջե՝ 750․000 եվրո
Դոնոր՝ Եվրոպայի խորհուրդ, Հայաստանի համար 2019-2022 թթ գործողությունների ծրագիր
Գործընկերներ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն
Պատասխանատու անձ՝ Դիանա Ղազարյան, ծրագրի ղեկավար

30 ամիս տևողությամբ այս ծրագիրը Եվրոպայի Խորհրդի «Հայաստանի համար 2019-2022 թ․թ․ գործողությունների ծրագրի» բաղկացուցիչ մասն է։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպայի Խորհրդի կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարության, ՀՀ առողջապահության նախարարության և «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցությամբ։

Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել ազգային իշխանություններին` Հայաստանում կալանավորված և դատապարտված անձանց առողջության պահպանման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բարեփոխումների իրականացմանը:

Ակնկալվում է, որ ծրագրի արդյունքում`

  • առողջապահության ապահովման կարգավորող և գործառնական շրջանակը բարեփոխվել է` եվրոպական չափանիշներին համապատասխան,
  • քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահության ապահովումը և նյութական պայմանները բարելավվել են,
  • «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի» ինստիտուցիոնալ կարողությունները ամրապնդվել են:

 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել առողջապահական ծառայությունների բարելավում՝ առողջապահական ծառայություններում նոր տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք են՝ հեռաբժշկության, բժշկական գրառումների էլեկտրոնային տվյալների համակարգի ներդրման միջոցով, քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց առողջապահական իրավունքների պաշտպանության ապահովում, կանխարգելիչ առողջապահության, մասնավորապես՝ սանիտարահամաճարակային և հիգենիկ պայմանների և հսկողության մեխանիզմների բարելավում, քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդանոցային (հատուկ) բժշկական խնամքի և ծառայությունների արդիականացում։ Ծրագրի գործողությունների իրականացման արդյունքում զգալի կբարելավվեն քրեակատարողական բժշկական ծառայությունների, այդ թվում նաև՝ «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի» արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը։ Խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի դեպքերի պատշաճ փաստաթղթավորումը ծրագրի շրջանակներում ևս կմնա ուշադրության կենտրոնում ։

 

Ծրագրին հատկացված գումարը կազմում է 750,000 եվրո։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականի նոյեմբերին և կավարտվի 2022 թվականի ապրիլին։