Մարդու իրավունքներ և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում

Սկիզբ՝ 1 հունիսի 2019թ․
Տևողություն՝ 10 ամիս
Բյուջե՝ 287,726 եվրո
Դոնոր՝ ՄԹ կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամ
Գործընկերներ՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, Ռազմական դատախազներ, ՀՀ Քննչական կոմիտե, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ
Պատասխանատու անձ՝ Նարինե Գասպարյան, Ծրագրի ազգային համակարգող

Այս Ծրագիրը նպաստեց զինված ուժերում մարդու՝ մասնավորապես կին սպաների իրավունքների ավելի լավ պաշտպանությանը՝ աջակցելով ՀՀ կառավարությանը երաշխավորել հավասար ծառայության պայմաններ կանանց համար և խրախուսել նրանց դրական փոփոխության ջատագովներ լինելը։

Ծրագրից արդյունքերը․

  • Օրենսդրության բարեփոխում։ Կառավարությունը մշակեց զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների արդյունավետ կանխմանը, քննությանը և արմատախիլ անելուն, ինչպես նաև կանանց և տղամարդկանց միջև խտրականության և անհավասարության նվազեցմանը վերաբերող օրենսդրություն։
  • Կարողությունների զարգացում․ հիմնական հաստատություններն իրենց աշխատակազմի համար մշակեցին գենդերազգայուն մեթոդներ, գործիքակազմ, գործընթացներ և դասընթացներ, որոնք կօգնեն կանխել, քննել և արմատախիլ անել մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը զինված ուժերում և հաստատել արդյունավետ վերահսկողության արտաքին և ներքին մեխանիզմներ։
  • Մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկում․ բարձրացվեց զինծառայողների և ապագա զորակոչիկների՝ զինված ուժերի համատեքստում մարդու իրավունքների խնդիրների և հավասարության սկզբունքների վերաբերյալ իրազեկության մակարդակը։
Ծրագրի հրատարակությունները Ծրագրի հրատարակությունները
Մարդու իրավունքների համակարգային խախտումների գնահատման մեթոդաբանությունը Մարդու իրավունքների համակարգային խախտումների գնահատման մեթոդաբանությունը
ԴԵՍՊԱՆ ԴԵՅՎԻԴ ՄՈՌԱՆԻ ԵՎ ՏԻԿ. ՆԱՏԱԼՅԱ ՎՈՒՏՈՎԱՅԻ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԵՍՊԱՆ ԴԵՅՎԻԴ ՄՈՌԱՆԻ ԵՎ ՏԻԿ. ՆԱՏԱԼՅԱ ՎՈՒՏՈՎԱՅԻ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՖԻԼՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՖԻԼՄԸ