Dosta! Yeter! Ön yargılarımızı aşarak, Romanları karşılamaya gidelim!


Balkanlarda konuşulan ve kampanyayı başlatılan Romani varyantına dayanarak, Dosta terimi « yeter anlamına geliyor. Dosta, ayrıca ön yargı ve kalıplaşmış engelleri yıkarak Romanların Roman olmayan vatandaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi bilinçlendirme kampanyası başlığıdır.

On dördüncü yüzyıldan bu yana Avrupa’da yaşayan Romanlar, tek bir kesim olarak Avrupa toplumunun çoğu tarafından, Avrupa vatandaşı olarak kabul edilmemektedir. Bugün, birçok Roman toplumu çok zor koşullarda yaşamakta ve kamu yaşamına katılımları son derece sınırlıdır.

Gerçek olan bir şey var. O da Romanların kendi başlarına tam olarak Avrupa vatandaşı olmasıdır. Yaklaşık 12 milyon kişilik bu grup hemen hemen tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlerinde dağılmış durumda ve birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, yaklaşık % 5 ve % 10 nüfus oluşturmaktadır.

Avrupa vatandaşları olarak, herkes gibi Romanların da yükümlülükleri ve aynı zamanda hakları vardır. Bu nedenle vatandaşlıkları ve insan hakları bu şekilde kabul edilmelidir. Ayrıca, Roman kültürü Avrupa kültürel mirasının bir parçasıdır. Roman kültürü her zaman toplumun zenginleşmesine katkıda bulunmuştur ve artık bu katkıyı tanıma zamanı gelmiştir.

Son yıllarda, Avrupa’daki Romanların ekonomik ve sosyal yaşamlarını ilerletmek amacıyla, Avrupa’da birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Ancak çoğu zaman bu çabalar inşa edilen yapılanmış fikirlerle ve inatçı ön yargılarla engellenmektedir.

Avrupa ülkelerinin Romanlara yönelik politikaları, kültürel modelleri ve sosyal standartları her ne kadar farklıysa, Dosta! ’nın vermek istediği mesajlar herkes için aynıdır.
 

Kampanya Hedefleri

  • Romanlara karşı negatif klişelere ve ön yargılara karşı mücadele etmek;
  • Irkçılık ve ayrımcılığa karşı politikalar / eylemler çerçevesinde antiziganism karşıtlığıyla mücadele;
  • Roman kültürü, dili ve tarihi hakkında insanları ve kurumları bilinçlendirmek.
     

Dosta! Sadece bir Avrupa Konseyi hedefi olarak öngörülmemiştir. Tüm Avrupalılar, Roman ve Roman olmayan sivil toplum kuruluşları ve kampanyanın hedeflerini paylaşan diğer kurumlar bize katılmak için teşvik edebilirler.

Kampanyanın mesajlarını yayarak ve çevrenizdeki ön yargıları yenerek kampanyaya şimdiden katılabilirsiniz.

Ön yargılar ve klişeler gerçekleri görmemizi bir nevi de olsa engelliyor. Cehalet ön yargıların ana faktörüdür! Farklı düşünelim!
 

Not: Burada kullanılan „Roman” Roma terimi, Sintilerin (Manush), Kale (İspanyol çingeneler), Göçebeler ve Doğu gruplar (Domlar ve Lomlar) dahil olmak üzere Avrupa’daki çeşitli toplum olarak tanımlanmaktadır. Bu terimin içine çoğu grupları eklemektedir ve kendilerini Çingene olarak tanımlayan ve „Gezginler” olarak belirlenmiş olanlar da dahil olmak üzere grupların çeşitli farklılıklarını kapsar.

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English