Dosta! Dincolo de prejudecăţi, cunoaşte-i pe romi!


"Dosta" inseamnă „destul” în versiunea limbii Romani vorbită in Balcani, acolo unde campania a fost inițial lansată. Dosta! este, în acelaşi timp, o campanie de sensibilizare a Consiliului Europei ce urmăreşte apropierea cetăţenilor neromi de cetăţenii romi prin înlăturarea barierelor ridicate de prejudecăţi şi stereotipuri.

Deşi romii există în Europa încă din secolul al XIV-lea, ei nu au fost întotdeauna recunoscuţi de majoritatea societăţii ca europeni cu drepturi depline. Multe comunităţi de romi trăiesc astăzi în condiţii foarte dificile, iar participarea lor la viaţa publică este extrem de limitată.

Ce este sigur este faptul că romii sunt cetăţeni europeni: ei formează un grup de 12 milioane de oameni şi pot fi găsiţi în aproape toate statele membre ale Consiliului Europei; în unele ţări din centrul şi estul Europei, ei reprezintă aproape 5% din populaţie.

Ca cetăţeni europeni, romii nu au numai îndatoriri ci şi drepturi şi aspiraţii, ca toţi ceilalţi cetățeni şi, de aceea, cetăţenia şi drepturile lor ca și persoane trebuie să fie recunoscute. În plus, cultura romilor este parte pe deplin integrantă a patrimoniului cultural al Europei: ea a contribuit dintotdeauna la îmbogăţirea societăţilor europene. Este timpul să recunoaştem această contribuţie.

În ultimii ani s-au înregistrat progrese pentru dezvoltarea economică şi socială a romilor în Europa. Totuşi, aceste eforturi se lovesc adesea de obstacole dificile cauzate de prejudecăţi şi convingeri adânc înrădăcinate.

Deşi ţările europene au politici, tipare culturale şi standarde sociale diferite privind romii, mesajele pe care „Dosta!” doreşte să le transmită sunt aceleaşi pentru toate ţările europene.
 

Obiectivele campaniei

  • Lupta împotriva stereotipurilor şi prejudecăţilor negative împotriva romilor;
  • Combaterea anti-ţiganismului în cadrul politicilor şi acţiunilor împotriva rasismului şi discriminării;
  • Sensibilizarea asupra culturii, limbii şi istoriei rome.


Campania Dosta nu este concepută doar ca o acţiune comună a Consiliului Europei şi Comisiei Europene. Invităm călduros toţi cetățenii europeni, romi şi neromi, reprezentanţi ai societăţii civile şi funcţionari publici, ce împărtăşesc obiectivele campaniei să i se alăture şi să contribuie la aceasta.

Dacă vrei să participi, există o multitudine de modalităţi pentru susţinerea campaniei, începând cu a difuza mesajelor acesteia şi a lupta împotriva stereotipurilor!

Stereotipurile şi prejudecăţile sunt filtre care ne modifică percepţia asupra realității. Ignoranţa este factorul principal ce duce la prejudecăţi! Haideţi să gândim diferit!

Notă: Termenul „rom” folosit de catre Consiliul Europei se referă la romi, sinti, kale şi alte grupuri înrudite din Europa, inclusiv grupurile itinerante şi cele din estul Europei (dom şi lom) şi acoperă o largă diversitate a grupurilor în discuţie, inclusiv persoanele care se identifică ca find ţigani.


 Broşuri Dosta

 Setul de instrumente pentru a luptă împotriva anti-Gypsismului
 

 

 

 

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English