DOSTA! DOŚĆ! WYJRZYJ POZA STEREOTYP I DOSTRZEŻ ROMÓW!


Na Bałkanach, gdzie zainaugurowano kampanię Dosta! w jednym z dialektów romskich słowo to oznacza “dość". Celem kampanii społecznej RE jest zbliżenie społeczności nieromskiej i romskiej przez łamanie barier wywołanych uprzedzeniami i stereotypami.

Choć Romowie są obecni w Europie od co najmniej XIV w. nie zawsze bywają postrzegani jako pełnoprawni Europejczycy. Wiele grup romskich wciąż żyje w bardzo trudnych warunkach, a ich udział w życiu publicznym jest niezwykle ograniczony.

Pewnym jest, że Romowie to europejscy obywatele: tworzą grupę ok. 12 milionów osób w niemal wszystkich krajach członkowskich Rady Europy; w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej stanowią między 5% a 10 % całej populacji.

Bycie obywatelem europejskim oznacza, że Romowie mają nie tylko obowiązki, ale i prawa, również aspiracje – jak każdy – dlatego ich obywatelstwo i prawa człowieka muszą być uznane. Ponadto, kultura Romów w pełni należy do europejskiego zasobu kulturowego i zawsze wzbogacała społeczeństwa europejskie. Przyszedł czas, aby dostrzec jej dziedzictwo.

W ostatnich latach warunki ekonomiczne i społeczne sprzyjające rozwojowi Romów poprawiły się, jednak często napotykają poważne przeciwności, powodowane głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami.

I choć kraje europejskie realizują różne polityki wobec Romów, mają zróżnicowane wzory kultury i standardy społeczne, to przekaz kampanii Dosta! jest taki sam dla wszystkich krajów.
 

Cele kampanii

  • zwalczanie negatywnych stereotypów i uprzedzeń wobec Romów;
  • zwalczanie antycyganizmu w ramach akcji podejmowanych przeciw rasizmowi i dyskryminacji;
  • podnoszenie wiedzy o kulturze, języku i historii Romów.

Dosta! nie jest zamkniętym działaniem Rady Europy. Serdecznie powitamy wszystkich Europejczyków, Romów i nie-Romów, przedstwicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby publiczne, które podzielają cele kampanii i chcą się do niej dołączyć i wzbogacić ją.

Jeśli chcesz się przyłączyć -jest wiele sposobów na jej wsparcie, poczynając od rozpowszechnienia tej informacji i zwalczania sterotypów!

Stereotypy i uprzedzenia to filtry, które mogą zmieniać nasze postrzeganie rzeczywistości. Niewiedza to główny powód uprzedzeń! Zacznijmy myśleć inaczej!
 

Uwaga: termin “Romowie”, używany przez Radę Europy, odnosi się do Romów, Kale, Sinti i podobnych grup w Europie, łącznie z grupami wędrujacymi oraz bliskowschodnimi grupami Dom i Lom, obejmując bardzo zróżnicowane grupy, łącznie z tymi określającymi się jako Cyganie.

Videos Videos

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English