Dosta! Pietiek! Ej pāri aizspriedumiem, satiec romus!


Balkānu romu valodas dialektā vārds "Dosta" nozīmē "pietiek", - tur šī kampaņa arī tika uzsākta. Tā ir arī Eiropas Padomes informatīvā kampaņa, lai tuvinātu ne-romu un romu pilsoņus, nojaucot tās barjeras, kuras radās aizspriedumu un stereotipu rezultātā.

Lai gan romi dzīvo Eiropā kopš 14.gadsimta, viņi ne vienmēr bija atzīti par pilntiesīgajiem Eiropas cilvēkiem no sabiedrības vairākuma puses. Vairākās romu kopienas šodien dzīvo ļoti sliktajos apstākļos, kā arī viņu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē ir ļoti ierobežota.

Patiesība ir tā, ka romi ir Eiropas pilsoņi: viņi veido 12 miljonu lielu cilvēku kopumu un sastopami gandrīz visās Eiropas Padomes dalībvalstīs; atsevišķās Centrālās un Austrumeiropas valstīs viņi veido no 5% līdz 10 % no kopēja iedzīvotāju skaitā.

Būt par Eiropas pilsoņiem nozīme, ka romiem nav tikai pienākumi, bet arī tiesības un tiekšanās, tāpat, ka visiem pārējiem pilsoņiem, un tādēļ arī ir jāatzīst viņu pilsonība un cilvēktiesības. Turklāt romu kultūra ir Eiropas kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa - tā vienmēr ir palīdzējusi bagātināt Eiropas sabiedrības. Ir pienācis laiks atzīt šo pienesumu.

Pēdējo gadu laikā ir gūti zināmi panākumi, lai uzlabotu romu ekonomisko un sociālo attīstību Eiropā. Tomēr šie centieni bieži saskaras ar nopietniem šķēršļiem, kas sakņojas dziļā pārliecībā un aizspriedumos.

Lai gan Eiropas valstīm ir atšķirīga romu integrācijas politikas, dažādas kultūras iezīmes un sociālie standarti, kampaņas "Dosta!" aicinājums vērsts uz visām Eiropas valstīm.
 

Informatīvās kampaņas mērķi

  • Apkarot stereotipus un negatīvus aizspriedumus, kas vērsti pret romiem;
  • Apkarot antičigānismu pretrasisma un antidiskriminācijas politikas/pasākumu ietvaros;
  • Veicināt izpratni par romu kultūru, valodu un vēsturi.


Kampaņa Dosta! nav iecerēta tikai kā Eiropas Padomes akcija. Mēs patiesi aicinām visus Eiropas iedzīvotājus, romus un ne-Romus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un valsts amatpersonas, kuri atbalsta kampaņas mērķus, pievienoties kampaņai un sniegt savu pienesumu.

Ja Jūs vēlaties piedalīties, ir vairākas iespējas kā atbalstīt kampaņu, sākot no šī paziņojuma popularizēšanas un cīnoties pret stereotipiem!

Stereotipi un aizspriedumi ir kā filtri, kas pārveido mūsu skatījumu uz to kāda ir patiesība. Nezināšana ir galvenais aizspriedumu rašanas faktors! Mainām savas domas!
 

Piezīme: Jēdziens “Roma” (latviešu valodā „romi”), ko izmanto Eiropas Padome, ir attiecināms uz tādam romu etniskajām apakšgrupām kā Roma, Sinti, Kale un citām līdzīgajām apakšgrupām Eiropā, ieskaitot arī ceļotājus un austrumu grupas (Doms un Lom), un pārklāj šo apakšgrupu plāšu dažādību, iekļaujot arī personas, kas identificē sevi ar čigāniem.
 

 Bukleta Dosta! Pietiek! Ej pāri aizspriedumiem, satiec romus!

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English