Back

Helsingforskonferensen om artificiell intelligens

Europarådet Helsingfors 26 februari 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nicole Belloubet, Frankrikes justitieminister

Nicole Belloubet, Frankrikes justitieminister

En tvådagars expertkonferens ”Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law” (Styra den förändrande spelplanen – hur utvecklingen av artificiell intelligens påverkar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen) inleddes i Helsingfors i dag.

”Ny teknik, insamlande av stora mängder data och användningen av information, har redan förändrat människors liv i hela världen. Ändå tror jag att den ”stora explosionen” ännu återstår. Frågor som bör dryftas är bland annat: Blir vissa grupper åsidosatta eller möts de av särskilda utmaningar på grund av partiska algoritmer? Vad händer med demokrati, säkerhet och ansvarsskyldighet? Vilken inverkan har artificiell intelligens på rättssystem? Hur kan vi säkerställa att artificiell intelligens stöder främjandet av demokrati och rättsstatsprincipen?” sa Finlands utrikesminister Timo Soini, i sitt inledande tal.

”Den länge förutspådda revolutionen inom artificiell intelligens är inte längre något som hör till framtiden. Vi lever redan i den, här och nu. Då måste målet med den här konferensen vara att skilja fakta från dikt, att tydligt definiera vilka verkliga fördelar AI erbjuder, vilka risker de åtföljs av, och hur kan vi bäst kan förebygga och minska de faror dessa innebär. Europarådet tar en ledande roll i att hjälpa våra medlemsstater att dra fördelar av de möjligheter som följer av tekniska innovationer, samtidigt som vi skyddar de normer som kommer ur den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och andra juridiska riktmärken”, sa Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland.

”Vi måste vara högeligen på vår vakt mot åsiktsmanipulation genom spridandet av falska nyheter, bland annat under valkampanjer. Därför införde Frankrike i december 2018 en lag som hanterar kampen mot informationsmanipulation. Lagen ställer krav på transparens hos online-plattformar om sponsrat innehåll, samt om annonsörers identitet. Lagen instiftar också ett rättsligt förfarande för att i nödsituationer bekämpa spridande av felaktig eller missledande information eller beskyllningar”, sa Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet.

Morgonsessionen benämnd ”Fastställa premisserna” var inriktad mot Artificiell intelligens (AI) och mänskligt ansvar (Joanna Bryson, docent, University of Bath), Artificiell intelligens och mänskliga rättigheter (människorättskommissionär, Dunja Mijatović) och Artificiell intelligens och informationsmiljön (David Kaye).

Under sessionerna om AI och mänskliga rättigheter samt om AI och demokrati deltog cirka 400 experter på hög nivå från myndigheter, internationella organisationer, företag, teknikbranschen, den akademiska världen, civilsamhället och media. I utställningsområdet ”AI in Action” kunde deltagarna utforska olika intressenters och aktörers arbete inom området AI.

 Live webcast


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter