Back

Femte årsdagen av annekteringen av Krim

Uttalande av Timo Soini, Europarådets ministerkommittés ordförande, Finlands utrikesminister
Ministerkommitténs ordförandeskap Strasbourg 21 mars 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Den här veckan infaller den femte årsdagen av den illegala annekteringen av Autonoma Republiken Krim och staden Sevastopol utförd av Ryska federationen. Jag vill påminna om Ministerkommitténs fördömande av annekteringen, som utgör ett brott mot internationell lag och inte kan ligga till grund för någon förändring av deras status, samt uppmana till att Ministerkommittén ånyo uttalar sitt fasta stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

Ministerkommittén har krävt fullständig och obegränsad tillgång till Krimhalvön för alla människorättsorgan inom Europarådet. De måste kunna utföra sina övervakningsuppgifter obehindrat för att direkt kunna bemöta försämrade förhållanden vad det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter