Hokkanen/Finlandiya  | 1994

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

davacının erişim hakkının uygulatılmaması….davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edilmesine yol açmıştır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Ön bilgiler

Teuvo Hokkanen çiftçilik yapıyordu. Kendisinin ve eşinin Sini adlı bir kızları vardı. İki yıl sonra Teuvo’nun karısı öldü. Sini’nin anneannesi ve dedesi Sini’nin bakımını üstlendiler. Teuvo’ya göre bu durum, eşinin ölümüyle ilgili sorunlarla uğraşırken yapılmış geçici bir düzenlemeydi.

Bundan kısa süre sonra Sini’nin anneannesi ve dedesi Teuvo’ya, Sini’yi geri vermek niyetinde olmadıklarını söylediler. Çocuğun velayetiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yedi yıl sürdü. Bu süre zarfında anneanne ve dede Teuvo’nun Sini’yle herhangi bir temas kurmasına izin vermediler. Teuvo mahkemeden kızıyla buluşması için emir çıkarttı – ancak bunlar uygulatılmadı. 

Sonunda mahkemeler anneannesiyle ve dedesiyle kalmasının Sini’nin menfaati açısından en uygun çare olduğuna hükmettiler.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,   Fin mahkemelerinin Sini’nin anneannesi ve dedesiyle kalmasının Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna dair kararının sorgulanması için bir neden olmadığına hükmetmiştir. Ancak AİHM, Teuvo’nun kızıyla görüşebilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Zaten Fin mahkemeleri de Teuvo ile Sini arasında böyle bir temasın Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğu yönünde karar vermiştir. Ancak yetkili makamlar baba ile kızı arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmasını sağlamamışlardır.

Bu da Teuvo’nun aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

[Sözleşmede] bir anne veya babanın kendisinin çocukla bir araya gelmesine yönelik tedbirler aldırma hakkı ve milli makamların da böyle bir girişimde bulunma yükümlülüğü yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Fin makamları benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almışlardır. AİHM’nin kararı ilgili devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ne yönelik olarak, bu tür durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerin vurgulandığı bir seminer düzenlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle de, velayet davalarında mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması sağlanmıştır.

Linkler

Themes:

Related examples

Father wins battle to see his son - and rights for all Czech parents

When Vladimír Zavřel’s wife left the family home, she took the couple’s six-year-old son and stopped Vladimír seeing him. Vladimír got a court order for contact with his boy, but the authorities failed to enforce it. The European court ruled that this had violated the right to family life. Contact was re-established and the law was changed to prevent similar situations happening again.

Read more

Woman wins landmark case for the rights of single mothers and their children

Paula Marckx was unmarried when she gave birth. She was shocked to find out that, because she was single, her baby girl would not be recognised as hers unless she went through a legal process. Even after this, her daughter would have a reduced legal status and would not inherit from her. The European court ruled this violated their rights – leading to a change in the law.

Read more

Reforms made after mother lost custody of her children simply because of her religion

Ingrid Hoffmann was a Jehovah’s Witness. When she got divorced, a child psychologist advised that she should be given custody of her children, because of their close bond. However, an Austrian court ruled that the father should get custody, because of Ingrid’s religion. The European court ruled that this had been discriminatory – leading to changes to prevent the same thing happening again.

Read more