Back Available now in Azerbaijani language: thematic factsheets & guide for the drafting of action plans/reports - Artiq Azərbaycan dilində mövcuddur : tematik bülletenlər və fəaliyyət planlarinin və hesabatlarinin tərtibi üzrə bələdçi

Available now in Azerbaijani language: thematic factsheets & guide for the drafting of action plans/reports   -   Artiq Azərbaycan dilində mövcuddur : tematik bülletenlər və fəaliyyət planlarinin və hesabatlarinin tərtibi üzrə bələdçi

The Council of Europe’s Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights has published the Azerbaijani translation of several thematic factsheets (for the full list see below) and of the Guide for the drafting of action plans and reports for the execution of judgments of the European Court of Human Rights. The translation of the factsheets was carried out within the framework of the Council of Europe project "Support for the strengthening of the implementation of the decisions of the European Court by Azerbaijan". These unofficial translations were made on the basis of the original English text and, in the event of divergence, the English version shall take precedence.

List of the translated Thematic factsheets and guides:

 • Independence and Impartiality of judicial system
 • Freedom of Expression
 • Freedom of Assembly and Association
 • Protection of Property
 • Constitutional Matters
 • Conditions of Detention
 • Domestic Violence
 • Reopening of Judicial Proceedings following the European Court's judgements
 • Effective Investigations into death or iil-treatment caused by security forces
 • Guide for the drafting of action plans and reports for the execution of judgments of the European Court.         

Avropa Şurasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Qərarlarının İcrası Departamenti bir sıra tematik bülletenləri (tam siyahı  üçün aşağıya baxın) və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına dair fəaliyyət planlarının və hesabatlarının tərtibi üzrə bələdçisini Azərbaycan dilinə tərcüməsini dərc etmişdir.  Bülletenlərin tərcüməsi Avropa Şurasının “Avropa Məhkəməsi qərarlarının Azərbaycan tərəfindən icrasının gücləndirilməsinə dəstək” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu qeyri-rəsmi tərcümələr ingilis dilindəki orijinal mətnin əsasında icra olunmuşdur və fərqlilik təqdirində ingilis versiyasına üstünlük verilməlidir.

Bələdçi və Tematik bülletenlərin siyahısı :

 • Məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və qərəzsizliyi
 • Ifadə azadlığı
 • Toplaşmaq və birləşmək azadlığı
 • Mülkiyyətin müdafiəsi
 • Konstitusiya məsələləri
 • Həbsdə saxlanma şəraiti
 • Məişət zorakılığı
 • Avropa Məhkəməsinin qərarlarından sonra ölkədaxili məhkəmə icraatlarının yenilənməsi
 • Təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən törədilən  ölüm və ya qəddar rəftar halları ilə bağlı səmərəli araşdırmalar
 • Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına dair fəaliyyət planlarının və hesabatlarının tərtibi üzrə bələdçi
Strasbourg 19 April 2024
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page