Το παιχνίδι “Η ευρώπη – Ένα θέμα αξιών” είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε PDF και σε έντυπη έκδοση.

"Η ευρώπη – Ένα θέμα αξιών" σανέντυπη έκδοση

(συρραμμένο βιβλιάριο 32×22cm, πόστερ/κάρτα παιχνιδιού σε μορφή A1)

Παραγγελία "Η ευρώπη – Ένα θέμα αξιών" σαν έντυπη έκδοση

“Η ευρώπη – Ένα θέμα αξιών” as an offline web application

(greek included, zip archive, no installation. Windows: unzip it and double-click on PLAY.bat, or open index.html with Firefox. Mac/Linux: open index.html with Firefox.)

Download the archive (121.4 MB)