Video je k dispozici v několika jazycích:

bulharský - francouzština - řecký - Norština - polština - ruština - španělština - ukrajinština

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

HELP ve 28 zemích, financované Evropskou unií

Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv v 28 členských státech Evropské unie (HELP ve 28 zemích) podporuje právní odborníky z Evropské unie v získávání znalostí a dovedností o Listině základních práv Evropské unie (Listina), Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a Evropské sociální chartě (ESC).

Dále budou seznámeni s evropskou judikaturou. To také posiluje síť HELP Národních vzdělávacích institucí (NTIs) a Advokátních komor (BAs) v EU.

Přečtěte si více