Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (Program HELP) podporuje členské státy Rady Evropy (CoE) v implementaci Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) na národní úrovni v souladu s Doporučením Výboru ministrů (2004) 4, Interlaken deklarací (2010), Brightonskou deklarací (2012) a Bruselskou deklarací (2014).

To je realizováno zlepšováním znalostí soudců, advokátů a státních zástupců ve všech 47 členských státech při aplikaci EÚLP v jejich každodenní práci. Právní odborníci, kteří se zabývají zejména ochranou lidských práv, včetně ochrany práv obětí, musí těžit z kvalitního vzdělávání. To má zajistit, aby byli vždy seznámeni s aktuálními a neustále se vyvíjejícími standardy a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. HELP se přesně zaměřuje na poskytování vysoce kvalitního a na míru ušitého vzdělávání pro všechny evropské právnické profesionály.

HELP je:

1. síť národních vzdělávacích institucí pro soudce, státní zástupce a advokáty ve 47 členských zemích;

2. e-learning platforma o lidských právech;

3. metodologie výuky lidských práv..

Síť

  Síť HELP, jediná celoevropská peer-to-peer vzdělávací síť o lidských právech, se skládá ze zástupců Národních vzdělávacích institucí pro soudce a státní zastupitele (NTIs) a Advokátních komor (BAs) ze 47 členských států Rady Evropy.

Síti HELP je svěřeno plnění odstavce 9.vi Brightonské deklarace (2012) a v tomto ohledu by měla:

  • podporovat rozvoj a podporu počátečního a dalšího vzdělávání právních odborníků ve standardech EÚLP, jak je vykládán judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (ESLP).
  • sdílet osvědčené postupy a poskytovat poradenství v oblasti učebních osnov, výukových materiálů, metod školení pro právní odborníky, a identifikovat prioritní témata pro budoucí vzdělávací aktivity. Více viz na Síti. 

E-learning platforma

Široká škála učebního materiálu o EÚLP, který byl vyvinut a shromážděn v rámci programu HELP, je k dispozici on-line, přeložen do národních jazyků zemí, které se účastní programu HELP. Pro právní odborníky se stává skutečnou výzvou sledovat judikaturu štrasburského soudu, která se vyvíjí rychle a široce. Program HELP je také platformou, kde budou právní odborníci schopni držet krok s vývojem štrasburské judikatury prostřednictvím snadno dostupných aktualizací.

Existují dva hlavní typy učebního materiálu HELP:

dálkové studium je k dispozici pro vybrané skupiny právních odborníků, kteří se účastní pilotních kurzů moderovaných certifikovanými národními lektory. Seznam dostupných kurzů (včetně popisu) je k dispozici v katalogu kurzů.

Materiál pro samouky je k dispozici pro všechny uživatele, kteří mají zřízen účet na platformě.

Materiály zahrnují učební manuály pro EÚLP metodiku a klíčové koncepty, stejně jako příručky, standardní osnovy, osnovy seminářů, prezentace, případové studie, a e-learningové kurzy o různých ustanoveních a témat EÚLP.

Training Methodology

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.