Home
  External Relations
  Who's who?
  Documents
  How to get here?
  Useful links
  Brussels links
  Mail address
  Avenue des Nerviens 85 /
  Nerviërslaan 85
  B-1040 Brussels
  Tel: +3222304170
  Fax: +3222309462
  

Follow us on   
 
 
Thomas Hammarberg on Libya migrants
05/02/2010 - Swedish television / Sweden

"Sweden should not try to sell surveillance system to Libya to stop boatpeople, says the Council of Europe Commissioner for Human Rights."

"SVT program "The correspondents" revealed on Wednesday that the Swedish Trade Minister and the State Space Corporation has been in Libya to sell flight surveillance system that would faclitate Libya to stop illegal immgrants at its coastline."

"Council of Europe Special Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, said in a press conferens in Brussels today that it is wrong that the Swedish government tries to sell sea surveillance sytem to Libya to stop the boat people."

"It is perhaps a good deal commercially, but I think it is doubtful to begin exploiting the that option when we know that refugees are not treated well in Libya, he says to Sweden´s biggest TV-news bulletin Rapport"

"But the Trade Minister says it can save lives, to stop boats crossing the Mediterranean sea?"

"The problem is that many Africans has grounds for asylum and they must get a chance to apply for asylum. We will not manage to stop the boat traffic in any case. Then it is better to change the entire policy so that refugees have a chance at least to apply for asylum, says Thomas Hammarberg."

Europarådet: "Sverige gör fel"

"Fel att sälja övervakning till Libyen"

Det är fel av Sverige att försöka sälja flygövervakningssystem till Libyen för att stoppa båtflyktingar. Det säger Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i dag.

Till Korrespondenterna

SVT-programmet Korrespondenterna avslöjade i onsdags att svenska handelsministern och statliga Rymdbolaget varit i Libyen och försökt sälja flygövervakningssystem där för att Libyen ska stoppa båttraffiken från sin kust.

Europarådets särskilde kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, sade på en presskonerens i Bryssel i dag att det är fel att svenska regeringen försöker sälja havsövervakningssytem till Libyen för att stoppa båtflyktingar.

-Det kanske är en bra affär kommersiellt men jag tycker att det är tveksamt att börja exploatera den situationen i ett läge där vi vet att flyktingar inte behandlas väl av Libyen, säger han till Rapport.

Handelsministern säger att det kan rädda liv, att man stoppar båtar på väg över Medelhavet?

-Problemet är att många av dem som kommer från Afrika har asylskäl och de måste få en chans att söka asyl. Vi kommer inte att lyckas stoppa båttrafiken under alla omständigheter. Då är det bättre att man gör om hela politiken så att flyktingarna har en chans att åtminstone söka asyl, säger Thomas Hammarberg.

Rolf Fredriksson