Опис проекту Опис проекту

Назва Проекту

Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім наисльством в Україні

Тривалість

30 місяців (1 вересня 2013 - лютий 2016)

Донор

SIDA

Мета заходів

Зміцнення потенціалу національних інституцій у сфері запобігання й боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та підвищення обізнаності представників законодавчої та управлінської сфери, що відповідають за забезпечення ефективної допомоги і відшкодування шкоди потерпілим.

Завдання проекту

Ратифікація органами української влади Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської Конвенції), в тому числі підготовка до ратифікації та імплементації документу на законодавчому, політичному та практичному рівні.

Очікуваний

результат № 1

Готовність України до ратифікації та імплементації Стамбульської Конвенції: підготовка експертного висновку Ради Європи на предмет відповідності українського законодавства положенням Стамбульської Конвенції, що визначатиме необхідні зміни до чинного національного законодавства та рекомендації з розробки й затвердження нового законодавства. Передання вищезазначених напрацювань в розпорядження українського Уряду та безпосередньо в Парламенту в рамках ратифікаційного процесу.

Непрямий очікуваний результат: підвищення обізнаності представників законодавчої та управлінської сфери про проблеми насильства щодо жінок та домашнього насильства в Україні; розширення знань про Стамбульську Конвенцію та інші важливі міжнародні стандарти цієї галузі.

Очікуваний

результат № 2

Визначення органами української влади переліку мінімальних спільних категорій даних, необхідних для збору комплексної публічної інформації про випадки насильства щодо жінок та домашнього насильства в Україні (стаття 11 Стамбульської Конвенції).

Непрямий очікуваний результат: зміцнення потенціалу державних інституцій в сфері дослідження та збору даних про різні форми насильства щодо жінок та домашнього насильства.

Очікуваний

результат № 3

Напрацювання рекомендацій із вдосконалення взаємодії між регіональними та / або місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами, спрямованих на забезпечення ефективної допомоги потерпілим від будь-яких форм насильства щодо жінок і домашнього насильства. Мета – використання їх як основу комплексної узгодженої політики (статті 7, 8 та 9 Стамбульської Конвенції).

Непрямий очікуваній результат: зміцнення потенціалу місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін, що безпосередньо працюють з потерпілими від усіх форм насильства щодо жінок та домашнього насильства в пілотних регіонах.

Партнери

Міністерство соціальної політикик, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура, Верховний Суд, Офіс Омбудсмана, Державна статистична служба, Державна судова адміністрація та 2 області/регіони, Верховна Рада, НУО.

Імплементатор

Рада Європи

 

тел. +38.044.303.99.14

моб. +38.066.260.76.79

факс. +38.044.256.00.01

е-пошти. [email protected]