КОНТЕКСТ КОНТЕКСТ

 Насильство щодо жінок, в тому числі домашнє насильство – це один з найсерйозніших видів порушення прав людини, в основі якого лежить стать особи. Насильство призводить до того, що жінки не можуть повноцінно користуватися своїми основоположними свободами, і це суттєво перешкоджає їхній рівності з чоловіками. Як свідчать проведені дослідження, якщо враховувати всі форми насильства, то кількість жінок, що зіштовхнулися з насильством, становитиме 45%.

 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) – це перший юридично обов’язковий інструмент з даного питання на європейському рівні, а також один з найбільш перспективних міжнародних договорів у цій галузі. Конвенція закріплює абсолютну неприпустимість насильства щодо жінок і домашнього насильства. Попри значні позитивні зрушення в державних політиці і практиці різноманітні форми насильства щодо жінок продовжують залишатися поширеною проблемою на всіх рівнях суспільства в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Україні.

Конституція України гарантує рівні права жінок і чоловіків, і Україна «досягла значних успіхів у сфері забезпечення рівності між жінками й чоловіками. Проте, українські жінки продовжують зазнавати дискримінації на законодавчому, політичному та практичному рівні. Законодавчі колізії i відсутність необхідних даних призводять до низької ефективності заходів по боротьбі з насильством щодо жінок. Через недостатній рівень співробітництва між різними органами та службами потерпілі від насильства щодо жінок не можуть отримати допомоги.

Україна підписала Стамбульську конвенцію7 листопада 2011 року. Основним завданням проекту являється підготовка до ратифікації та сприяння в імплементації Стамбульської Конвенції. Основною ціллю проекту є надати українським органам влади точну картину в зазначених сферах (законодавство, політика і практика) та визначити сфери, що потребують реформування. Мета – забезпечити відповідність стандартам ЄС, зокрема, вимогам Стамбульської конвенції, а також запобігання і боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством як поширеним проявом порушення прав людини.

тел. +38.044.303.99.14

моб. +38.066.260.76.79

факс. +38.044.256.00.01

е-пошти. [email protected]