Malta

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

23 Ocak 1967

Uygulanan dava sayısı*

42

Örnekler

Bir annenin çocuklarıyla birlikte olma mücadelesi sonucunda aile yaşamı hakkının daha iyi korunması

Yetkililer M.D.’nin eskiden birlikte olduğu insanın M.D.’nin çocuklarını dövdüğünü ve kendisinin de çocuklarını korumadığını öğrendiklerinde, M.D. çocuklarının velayetini kaybetti. M.D. bundan sonra çocuklarını döven kişiyle ilişkisini sona erdirdi ve çocuklarını yeniden geri almaya çalıştı. Ancak Malta yasaları uyarınca çocuklarının velayetini ebediyen kaybetti bunu milli mahkemelerde temyiz...

Read more

Davada hakimlerin tarafsızlığının korunması ihtiyacı üzerinde durulmaktadır

Bayan M’nin davasına karşı tarafı temsil eden iki avukatla yakın akraba olan bir hakim bakıyordu. Strazburg Mahkemesi Bayan M’nin tarafsızlık konusundaki endişesinin haklı olduğuna ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Read more

* Bu sayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uygulanmış olan davalarını ve mahkeme önüne getirilmiş ve uygulanmış olan dostane çözüm sayısını içermektedir. Bu istatistikler her takvim yılının başında olmak üzere, her yıl güncellenecektir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.