Европски програм едукације о људским правима за правне стручњаке у 28 држава чланица Европске уније (ХЕЛП у 28) пружа подршку правним стручњацима из ЕУ у стицању знања и вјештина код позивања на одредбе Повеље о основним правима Европске уније (Повеља), Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) и Европске социјалне повеље. Поред тога, кроз Програм се упознају са европском јуриспруденцијом. Такође, њиме се додатно јача ХЕЛП мрежа националних институција за обуку судија и тужилаца и адвокатских комора у ЕУ.

 

У оквиру овог програма, на основу приоритета ЕУ, развијена су 4 нова курса: Борба против расизма, ксенофобије и хомофобије; Заштита података и права приватност; права у вези са радом; и Право на физички интегритет особе (биоетика). Курсеви се прилагођавају националним правним системима и језицима, прије него што се започне са њиховом реализацијом у – најмање – 13 држава чланица ЕУ. Након тога, курсеви се премјештају међу ресурсе за самостално учење на даљину на ХЕЛП бесплатној платформи.

Буџет Програма ХЕЛП у 28 износи око 1,6 милиона ЕУР и већином је финансиран средствима Европске уније (Генерални директорат за правосуђе и заштиту потрошача). ХЕЛП у 28 реализује Савјет  Европе уз велику посвећеност постојећих придружених партнера, посебно националних институција за обуку судија и тужилаца и адвокатских комора ЕУ и Европске мреже за едукацију у правосуђу.

Догађаји Догађаји
Курсеви Курсеви
Националне странице Националне странице

ХЕЛП онлајн курсеви 

Бесплатна пријава за курс
 

Пратите нас Пратите нас