Европски програм едукације о људским правима за правнике (ХЕЛП) пружа подршку државама чланицама Савјета Европе (СЕ) у примјени Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) на националном нивоу, у складу са Препоруком Комитета министара (2004) 4, Декларацијом из Интерлакена из 2010. године, Брајтонском декларацијом из 2012. године и Бриселском декларацијом из 2014. године.


Наведено се постиже кроз унапређење капацитета судија, адвоката и тужилаца у свих 47 држава чланица, за примјену ЕКЉП у њиховом свакодневном раду. У ствари, правни стручњаци, који имају водећу улогу у заштити људских права, укључујући и права жртава, морају имати користи од висококвалитетне обуке. Програмом се осигурава да буду у току са стандардима који се стално развијају и судском праксом Европског суда о људским правима. ХЕЛП циљано обезбјеђује висококвалитетне и прилагођене алате за обуку за све правне стручњаке у Европи.

ХЕЛП је:
1. Мрежа националних институција за обуку судија, тужилаца и адвоката у 47 држава чланица;
2. Платформа за учење на даљину о људским правима;
3.  Методологија обуке о људским правима

 

Мрежа

 

ХЕЛП мрежу, као јединствену паневропску мрежу равноправних чланова за обуку о људским правима, чине представници националних институција за обуку судија и тужилаца и адвокатских комора 47 држава чланица Савјета Европе.

 

ХЕЛП мрежи је повјерена примјена става 9.ви Брајтонске декларације из 2012. године, и у том смислу, она:

  • развија И промовише почетне и континуиране обуке правних стручњака о стандардима ЕКЉП, онако како их тумачи Европски суд за људска права (ЕСЉП) кроз своју праксу;
  • размјењује примјере најбоље праксе и даје савјете о плановима и програмима обука, обезбјеђује материјале за обуку и методологији обуке за правне стручњаке, притом утврђујући приоритетне теме за будуће активности обуке. Виђети више на платформи Мреже.

 

Платформа за учење на даљину

Широк спектар инструмената обуке о ЕКЉП, који су развијени и прикупљени у оквиру ХЕЛП програма доступан је у он-лине верзији, преведен на службене језике држава корисница. За правне стручњаке је постао прави изазов пратити судску праксу ЕСЉП, која је у сталном и брзом развоју. Истовремено, ХЕЛП програм је и платформа гђе ће они бити у могућности да континуирано прате развој судске праксе ЕСЉП путем лако доступних новости.


Постоје двије главне врсте ХЕЛП ресурса за обуку:

Курсеви за учење на даљину, доступни само одређеној групи правних стручњака који учествују
у пилот курсевима које воде сертификовани национални тутори. Списак доступних курсева (са описом) налази се у каталогу курсева.

Материјали за самостално учење на даљину доступни су сваком  кориснику који отвори сопствени налог на платформи.

Они садрже приручнике за обуку о методологији и кључним концептима ЕКЉП, као и приручнике, стандардне планове и програме обуке, прегледе обука, презентације, студије случаја и курсеве за учење на даљину о различитим одредбама и темама  из ЕКЉП.

 

ХЕЛП Методологија обуке

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.

Националне странице

ХЕЛП онлајн курсеви 

Бесплатна пријава за курс
 

Пратите нас
HELP летак