HELP видео

 

Видео је доступан на неколико језика:

бугарски - француски - грчки - норвешки - Пољски - руски - шпански - украјински

Шта је то ХЕЛП?

Европски програм едукације о људским правима за правнике (ХЕЛП) пружа подршку државама чланицама Савета Европе (СЕ) у примени Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) на националном нивоу, у складу са Препоруком Комитета министара (2004) 4, Декларацијом из Интерлакена из 2010.године, Брајтонском декларацијом из 2012.године и Бриселском декларацијом из 2015. године.


Наведено се постиже кроз унапређење капацитета судија, адвоката и тужилаца у свих 47 држава чланица, за примену ЕКЉП у њиховом свакодневном раду. Уствари, правни стручњаци, који имају водећу улогу у заштити људских права, укључујући и права жртава, морају имати користи од висококвалитетне обуке.

 

читајте даље

ХЕЛП у 28, који финансира Европска унија

Европски програм едукације о људским правима за правне стручњаке у 28 држава чланица Европске уније (ХЕЛП у 28) пружа подршку правним стручњацима из ЕУ у стицању знања и вештина код позивања на одредбе Повеље о основним правима Европске уније (Повеља), Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) и Европске социјалне повеље. Поред тога, кроз њега се могу упознати са европском јуриспруденцијом. Путем њега се додатно јача ХЕЛП мрежа националних институција за обуку судија и тужилаца и адвокатских комора у ЕУ.

читајте даље