Европски програм едукације о људским правима за правне стручњаке у 28 држава чланица Европске уније (ХЕЛП у 28) пружа подршку правним стручњацима из ЕУ у стицању знања и вештина код позивања на одредбе Повеље о основним правима Европске уније (Повеља), Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) и Европске социјалне повеље. Поред тога, кроз њега се могу упознати са европском јуриспруденцијом. Путем њега се додатно јача ХЕЛП мрежа националних институција за обуку судија и тужилаца и адвокатских комора у ЕУ.

У оквиру овог програма, на основу приоритета ЕУ, развијена су 4 нова курса: Борба против расизма, ксенофобије и хомофобије; Заштита података и право на приватност; Радна права; и Право на интегритет особе (биоетика). Курсеви су прилагођени националним правним системима и језицима, пре него што се почело са њиховом реализацијом у – најмање – 13 држава чланица ЕУ. Након тога, курсеви су премештени међу ресурсе за самостално учење на даљину на бесплатној ХЕЛП платформи.

Буџет Програма ХЕЛП у 28 износи око 1,6 милиона евра. Већи део средстава је осигурала Европска унија (Генерални директорат за правду и заштиту потрошача). ХЕЛП у 28 реализује Савет  Европе уз велику посвећеност тренутних придружених партнера, посебно националних институција за обуку судија и тужилаца И адвокатских комора ЕУ и Европске мреже за едукацију у правосуђу.

Курсеви ће вам као правном стручњаку у ЕУ, помоћи да ефикасно примењујете европски систем заштите људских права у свом свакодневном раду, пре свега на националном нивоу, али, ако је од значаја, и у међународном поступку.
Ови бесплатни и интерактивни курсеви учења на даљину су пре свега намењени правним стручњацима (судијама, вишем судском особљу, тужиоцима и адвокатима), али могу користити и органима за спровођење закона и другим особама које раде у областима на које се односе.

Догађаји Догађаји
Курсеви Курсеви
НАЦИОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ

HELP Онлине курс

Бесплатна пријава за курс        

Пратите нас Пратите нас