URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards_AL

Normat e KPT-së

Deklaratë e parimeve në lidhje me trajtimin e personave të privuar nga liria në kontekstin e sëmundjes së virusit Corona: pandemisë (Covid-19)

Policia / Organet Ligjzbatuese
Burgjet   
Ndalimi i emigrantëve
Institucionet e shëndetit mendor
Të miturit 
Gratë
Llogaridhënia