Informaţii despre plată

AZ BG CS EL EN FR HY PL RO RU SQ UK

Reparaţia echitabilă

Articlolul 41 din Convenția Europeană privind Drepturile Omului:

 Reparaţia echitabilă: În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare  a Convenției sau a Protocoalelor sale, și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante  nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări,, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.

Ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului 14, la 1 iunie 2010, Comitetul de Miniștri supraveghează de asemenea executarea clauzelor de soluţionare pe cale amiabilă aprobate de Curte (Articolul 39 din Convenție), inclusiv orice sumă pe care statul a fost de acord să o plătească reclamantului în conformitate cu o astfel de soluţionare. (citește mai mult...)

Procedura pe care reclamantul trebuie să o urmeze pentru a obține o plată rapidă este descrisă în scrisoarea de comunicare a hotărârii Curții.

Supravegherea plății

Plată efectuată (un termen de 2 luni pentru reclamații sau observații)

Pentru aceste două tipuri de cauze, reclamantul beneficiază de două luni de la data publicării listelor pentru a înainta o reclamație privind o eventuală problemă. Dacă acest termen a trecut, se consideră că reclamantul a acceptat plata sumelor în condițiile în care a fost efectuată de stat.

Plata nu a fost înca efectuată sau este incompletă

Pentru cauzele din prima categorie, Serviciul pentru Executarea Hotărârilor Curţii EDO nu a primit o confirmare scrisă a plății satisfacției echitabile din partea autorităților naționale, sau informațiile sunt incomplete.  

Pentru cauzele din a doua categorie, plata a fost confirmată, însă termenul a fost depășit, și nu există informaţii despre plata dobânzii de întârziere.  

Sesizările / reclamațiile din partea reclamanţilor Sesizările / reclamațiile din partea reclamanţilor

Dacă doriți să obțineți sau să furnizați informații privind plata satisfacției echitabile pe care Curtea v-a acordat-o, sau să înregistrați o reclamație, vă rugăm să vă adresaţi la: 

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  dgI_execution_just_satisfaction@coe.int 

 

Document informativ Document informativ

Monitorizarea plății sumelor acordate cu titlu de reparaţie echitabilă: o trecere în revistă a practicii actuale a Comitetului de Miniștri

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web