URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_RO

CPT pe scurt

"CPT pe scurt"

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

 Normele CPT


Prevenirea relelor tratamente aplicate persoanelor private de libertate în Europa

CPT organizează vizite la locurile de detenţie pentru a evalua situatia persoanelor private de libertate. Aceste locuri includ penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliţiei, centrele pentru imigranţi, spitalele psihiatrice, adăposturile sociale, etc.

Delegaţiile CPT au acces nelimitat la locurile de detenţie şi dreptul de a se deplasa fără restricţii în interiorul acestor spaţii. Ei intervievează in mod confidenţial persoanele private de libertate şi comunică liber cu oricine poate le furniza informaţii.

După fiecare vizită, CPT trimite un raport detaliat ţării respective. Acest raport cuprinde starea de fapt constatată de CPT, recomandările, comentarile şi eventualele solicitări de informaţii. De asemenea CPT solicită un răspuns detaliat la problemele expuse în raportul său. Aceste rapoarte şi reacţiile/răspunsurile statului fac parte din dialogul permanent cu ţările în cauză.

Denumirea completă a CPT este “Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante”. Această denumire pune în evidenţă două trăsături importante: în primul rând, este european, iar în al doilea rând, nu se referă doar la “tortură”, ci şi la o serie întreagă de situaţii care s-ar putea încadra la “tratamente sau pedepse inhumane ori degradante.”

Sistemul de vizite

Vizitele sunt făcute de delegaţiile noastre, compuse de obicei din mai mulţi membri CPT, însoţiţi de membri ai personalului Secretariatului Comitetului şi, dacă este nevoie, de câţiva experţi şi traducători.

Delegaţiile CPT fac vizite periodice (de obicei o dată la patru ani), dar dacă este necesar se pot întreprinde şi vizite “ad hoc”.

Comitetul trebuie să înştiinţeze ţara vizată că intenţionează să desfăşoare o vizită. După înştiinţare, delegaţia CPT poate merge oricând în orice loc unde pot exista cazuri de privare de libertate.

Cooperare şi confidenţialitate

Principiile cooperării şi confidenţialităţii sunt cuprinse în convenţia internaţională care infiinţează CPT.

 • Cooperarea cu autorităţile naţionale constituie partea cea mai important a activităţii CPT, întrucât scopul primordial este de a proteja persoanele private de libertate, şi  nu de a condamna abuzurile săvârşite de diferite state.
 • Confidenţialitatea este o altă caracteristică a activităţii CPT: constatările Comitetului, rapoartele sale şi răspunsurile guvernelor sunt, în principiu, confidenţiale. Totuşi, o mare parte a informaţiilor privind activitatea CPT publice.

Publicaţii

 • Publicarea raportului CPT poate fi solicitată chiar de ţara respectivă, împreună cu propriul său răspuns. Până acum, cele mai multe state au ales să publice aceste documente.
 • Dacă statul în cauză nu cooperează, sau refuză să îmbunătăţească situaţia în lumina recomandărilor CPT, Comitetul poate decide să facă o declaraţie publică.
 • În plus, CPT redactează un raport general asupra activităţii sale, care este publicat anual.

Structura CPT

 • Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, incluzând avocaţi, medici şi specialişti în domeniul penitenciarelor sau  al poliţie.
 • Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei alege un membru pentru fiecare ţară. Acesta acţionează în nume propriu (adică nu reprezintă statul pentru care a fost ales). Pentru garantarea într-o şi mai mare măsură a independenţei, membrii nu vizitează statele pentru care au fost aleşi.
 • Secretariatul CPT face parte din Consiliul Europei.

Istoric

 • CPT a fost înfiinţat de “Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante”, care a intrat în vigoare în 1989.
 • Convenţia se bazează pe articolul 3 din “Convenţia europeană pentru drepturile omului”, care stipulează că “Nimeni nu poate fi supus supus torturii nici  tratamentului sau pedepselor inumane ori degradante”. 
 • CPT nu este un organ de control, ci furnizează un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. El completează astfel activitatea juridică a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Ratificări

 • Convenţia a fost ratificată de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei.
 • Convenţia este deschisă pentru semnătură statelor membre ale Consiliului Europei. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu este membru al organizaţiei să adopte Convenţia.