Otrzymała certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy” w 1991 r.

 

W połowie XIII w. niemieccy kupcy morscy z myślą o skuteczniejszej realizacji swoich wspólnych interesów utworzyli związek, który z czasem przekształcił się w Ligę Hanzeatycką. Do Ligi, która aż do XVII w. odgrywała istotną rolę w gospodarce, polityce i handlu przystąpiło około 225 miast leżących na wybrzeżach Europy Północnej, głównie wokół Morza Bałtyckiego.

 

Dziedzictwo

Sieć składa się ze 190 miast w 16 krajach. Znaczna część tych miejsc jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Hanzę można uznać za średniowiecznego prekursora Unii Europejskiej, przez co stanowi ona bezcenne dziedzictwo zakorzenione we wspólnej europejskiej przeszłości.

 

Podróżowanie dzisiaj

Podróżnicy mogą wybrać się do dowolnego miasta należącego dawniej do rozległej, hanzeatyckiej sieci. Każde z nich można zwiedzać niezależnie od pory roku. Wyjątkową okazją na odwiedziny jest jednak doroczny Międzynarodowy Dzień Hanzy. W święcie uczestniczą mieszkańcy ponad 100 europejskich miast z 16 krajów celebrujący wartości takie jak: wzajemne zrozumienie, szacunek i współpraca. Dzięki setkom różnych przedsięwzięć, targów i wystaw uczestnicy mogą bezpośrednio doświadczyć wyjątkowego ducha Hanzy!

Wartości istotne dla Rady Europy

Każde ze 190 miast dawniej należących do Hanzy uznaje te same demokratyczne prawa i te same podstawowe wartości europejskie. Należą do nich wolny handel oraz swobodne przemieszczanie się obywateli i ich ochrona. W świetle napięć występujących obecnie w Europie sieć ta stanowi ważną płaszczyznę pokojowego współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Ponadto dzięki inicjatywie Młodzieżowa Hanza, która łączy młodych ludzi z miast hanzeatyckich, wartości te są przekazywane następnym pokoleniom.

 

HanseVerein
Hansebüro
Breite Straße 62
DE-23552 Lübeck (NIEMCY)
[email protected]

Jan LINDENAU, Przewodniczący
Stefanie BISCHOF, Kierownik projektu

Oficjalna strona internetowa szlaku
www.hanse.org

Facebook
Die Hanse


With the support of: